‘konkurs’

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima (''Službeni glasnik RS'', br. 51/09), člana 1, 2 i 3. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 2/13 i 3/14),  člana...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu Požarevcu

Na osnovu člana 76. stav 1, 2 i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca (,,Službeni glasnik grada Požarevca“,...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09)  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-55/2015-19   od  23.3.2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u gradu...

Javni poziv za finansiranje posebnih programa izoblasti sporta

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima, načinu i kriterijumima za ostvarivanje potreba i interesa u oblasti sporta, koji se realizuju iz budžeta grada Požarevca(„Službeni glasnik grada Požarevca“, br.1/15) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca, br. 01-06-55/2015-17 od 23.3.2015. godine Komisija za sport grada...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine od 10. 5. 2011. godine  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br: 01-06-44/2015-56   od  10. marta 2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K o n k u r...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih lica

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja starijih  lica  na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine od 10. 5.2011. godine  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06 - 44/2015 -57  od  10. marta 2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje     ...