‘konkurs’

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења

На основу члана 38. Закона о удружењима (''Службени гласник РС'', бр. 51/09), члана 1, 2 и 3. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката удружења која су од јавног интереса за град Пожаревац („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 2/13 и 3/14),  члана...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Пожаревцу

На основу члана 76. став 1, 2 и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“,...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09)  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-55/2015-19   од  23.3.2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н К У Р С за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у граду...

Јавни позив за финансирање посебних програма изобласти спорта

На основу члана 12. Правилника о условима, начину и критеријумима за остваривање потреба и интереса у области спорта, који се реализују из буџета града Пожаревца(„Службени гласник града Пожаревца“, бр.1/15) и Закључка Градског већа града Пожаревца, бр. 01-06-55/2015-17 од 23.3.2015. године Комисија за спорт града...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији града Пожаревца 2011-2015 године од 10. 5. 2011. године  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр: 01-06-44/2015-56   од  10. марта 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К о н к у р...

Конкурс за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих лица

На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја старијих  лица  на територији града Пожаревца 2011-2015 године од 10. 5.2011. године  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06 - 44/2015 -57  од  10. марта 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује     ...