‘prijava’

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja

Na osnovu člana 17, 18.  i 19.  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), člana 3. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti  javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, br. 126/14) Odluke o budžetu grada Požarevca za...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09) i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br.01-06-151/15-21  od 16. jula 2015. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiCompetition for funding and co-financing of cultural projects

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca (,,Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 7/12 i 1/13) i...

Report communal problemsPrijava komunalnih problema

PUC "Utilities" to communal problems   Transformation of the former PUC Pozarevac''''was founded in 1998 and the current PUC "Utilities". However, organized provision of services to citizens through Pozarevac and Kostolac, after taking out garbage, cleaning and washing of streets, traffic and other...