‘prijava’

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

На основу члана 17, 18.  и 19.  Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14 и 58/15), члана 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области  јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 126/14) Одлуке о буџету града Пожаревца за...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09) и Закључка Градског већа града Пожаревца бр.01-06-151/15-21  од 16. јула 2015. године, Градско веће града Пожаревца, расписује К О Н К У Р С за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у културиCompetition for funding and co-financing of cultural projects

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/12 и 1/13) и...

Report communal problemsПријава комуналних проблема

PUC "Utilities" to communal problems   Transformation of the former PUC Pozarevac''''was founded in 1998 and the current PUC "Utilities". However, organized provision of services to citizens through Pozarevac and Kostolac, after taking out garbage, cleaning and washing of streets, traffic and other...