‘stipendije’

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца

 Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца  Пријава за добијање студенстке стипендије...

Стипендија за 241 студента

Град Пожаревац наставља пружање помоћи најуспешнијим ученицима Град Пожаревац је наставио пружање помоћи најуспешнијим ученицима из овога града па је додељена 41 стипендија студентима у месечном износу од по 10.000 динара док је још девет стипендија остало недодељено. Стипендије су опредељене за 37 редовних...

Одлука о додели стипендија

 Одлука о додели стипендија...

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији града Пожаревца

 Предлог ранг листе за доделу стипендија  Решење - Конкурс за доделу стипендија студентима...

Уговори о стипендирању младих ПожаревљанаContracts for scholarships for young citizens

Град стипендира 50 студената У име града Пожаревца, градоначелник Миомир Илић потписао је уговоре о стипендирању успешних студената. Наиме, у овој школској години, град Пожаревац ће финансијски подржати 50 студената. То је одлучено после завршеног конкурса за доделу стипендија. Месечни износ стипендије је 10...

Коначна листа за доделу стипендија студентимаThe final list of scholarships to students

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Комисија за утврђивање услова, начина, критеријума и поступка суспендирања лица на територији града Пожаревца број: 06-612-84/2014-3 датум: 13.05.2014. године П о ж а р е в а ц  КОНАЧНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМАРепублика Србија ...