‘toplifikacija’

JP “Toplifikacija” – Odluka o cenama toplotne energije za kupce priključene na sistem daljinskog grejanja

  JP "Toplifikacija" - Odluka o cenama toplotne energije...

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ u Požarevcu

Na osnovu člana 21. stav 2. i člana  31. stav 3. i  4,  člana 32. stav 1,2. i 3. i člana 33. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14), člana  32. tačka 9) Zakona o...

JP “Toplifikacija” – cenovnik usluga JP “Toplifikacija” – price list

 JP "Toplifikacija" - cenovnik usluga  JP "Toplifikacija" - price list...

Početak toplifikacije u ĆirikovcuStart heating in Cirikovac

U selu Ćirikovcu nadomak Požarevca u toku je postavljanje primarnog voda toplifikacije od vrelovoda do Osnovne škole koja bi trebalo da se uskoro priključi na mrežu. To je bio povod da se u selu okupe predstavnici gradske uprave, mesne zajednice i „Toplifikacije“ koji su posetili...

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća “Toplifikacija”Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise “Toplifikacija”

GRAD POŽAREVAC SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA Broj: 01-06-109/2a Datum: 28.6.2013.godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“Požarevac(“Službeni glasnik grada Požarevca“, br....

Kolektivni ugovor sa Toplifikacijom i Komunalnim službamaCollective Agreement with heating and utilities

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić, u ime Grada, potpisao je kolektivne ugovore sa predstavnicima sindikata i poslovodstva javnih preduzeća Toplifikacija i Komunalne službe.  Predstavnici sindikata izrazili su zadovoljstvo dokumentom.  Kolektivni ugovor omogućava zaposlenima u ovim preduzećima budu upoznati sa svojim pravima, odgovornostima i obavezama a...