‘Zaštita životne sredine’

Izveštaj o koncentraciji polena u vazduhu

Izveštaj o koncentraciji polena u vazduhu Požarevca i okoline udaljenosti do 25 km U periodu od 9. do 12. avgusta 2018. godine u vazduhu su detektovane srednje do visoke koncentracije polena ambrozije i koprive, kao i niske koncentracije polena pelina, konoplje, štira, bokvice i...

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi

Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - jun 2021. godine Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - novembar 2020. godine Kvalitet vode za piće sa javnih česmi - avgust 2020. godine Kvalitet vode za piće sa javnih...

Pregled mernih mesta i količina zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu

Izveštaj: april 2022 Izveštaj: mart 2022 Izveštaj: februar 2022 Izveštaj: januar 2022  Izveštaj za oktobar 2021.  Izveštaj za septembar 2021.  Izveštaj za avgust 2021.  Izveštaj za jul 2021. ...

Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu distributivne gasovodne mreže srednjeg pritiska do 16 bara oznake GM08-05/1,2,3 sa mernoregulacionim stanicama na teritoriji grada Požarevca

  Javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu distributivne gasovodne mreže (5.4MB)...

Program kontrole komunalne buke u Požarevcu i Kostolcu

2022. godina Izveštaj o merenju buke - april 2022. Izveštaj o merenju buke - mart 2022. Izveštaj o merenju buke - februar 2022. Izveštaj o merenju buke - januar 2022. 2016. godina  Izmerene vrednosti inteziteta...

Izveštaj o zagađenosti zemljišta

Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Požarevca se sprovodi na osnovu Ugovora (Broj: 404-599/09-03, odnosno II-3 broj: 5495/5 od 30. oktobra 2009. godine), zaključenog između Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca i Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd. Zakonske osnove uspostavljenog Programa ispitivanja...

Glavna knjiga

Glavna knjiga (preuzmi) List 1 Projekat benzinske stanice u Klenovniku-Slaviša Čula, Kostolac List 2 Projekat zatečenog stanja stanice za snabdevanje motornih vozila tecnim gorivom u Požarevcu-LUKOIL-BЕOPЕTROL AD, N.Beograd List 3 Projekat reciklažnog centra sekundarnih sirovina u Požarevcu-POTIS AD, Požarevac List 4 Projekat...

Program praćenja stanja kvaliteta vazduha u Požarevcu za 2013. godinu

Donošenje Programa praćenja kvaliteta vazduha za 2013. godinu potrebno je radi održavanja kontinuiteta u uspostavljenom sistematskom merenju zagađujućih materija u vazduhu u Požarevcu, koje je počelo decembra 2009. godine. Kontinuitet u monitoringu kvaliteta vazduha neophodan je za formiranje ocene uticaja zagađenog vazduha na zdravlje...