‘Интервенције’

Програм контроле комуналне буке у Пожаревцу и Костолцу

2022. година Извештај о мерењу буке - април 2022. Извештај о мерењу буке - март 2022. Извештај о мерењу буке - фебруар 2022. Извештај о мерењу буке - јануар 2022. 2016. година  Измерене вредности интезитета...

Програм праћења стања квалитета ваздуха у Пожаревцу за 2013. годину

Доношење Програма праћења квалитета ваздуха за 2013. годину потребно је ради одржавања континуитета у успостављеном систематском мерењу загађујућих материја у ваздуху у Пожаревцу, које је почело децембра 2009. године. Континуитет у мониторингу квалитета ваздуха неопходан је за формирање оцене утицаја загађеног ваздуха на здравље...