Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Текуће поправке мобилијара у Пожаревцу и Костолцу
Број 1.2.80/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 10.мај.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 28.апр.2017
Документација
Напомене