Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Радови на рехабилитацији, обнављању, замени и ојачавању дотрајалог коловоза и тротоара ЈН ОП 1.3.15./2017
Број ЈН ОП 1.3.15./2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 03.јул.2017 до 09ч 00м
Затворена
Датум објаве 01.јун.2017
Документација
Напомене РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ дана 03.07.2017. године и то до 9:00 часова.

Јавно отварање понуда биће обављено дана 03.07.2017. године у 10:00 часова
bojan.zivkovic@pozarevac.rs