Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Асфалтирање улице 'Нова 1'
Број 1.3.91./2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 14.авг.2017 до 10ч 00м
Датум објаве 14.јул.2017
Документација
Напомене