Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN MV 15/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
04.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 14/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
04.mar.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 16/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
04.mar.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 10/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
28.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 11/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
28.feb.2020 do 00č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2020)
Gradonačelnik grada Požarevca
25.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
24.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
24.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2020)
Skupština grada Požarevca
24.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2020)
Skupština grada Požarevca
21.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 7/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
21.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 8/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
20.feb.2020 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 9/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
20.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
20.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 5/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
18.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN PP 1/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
18.feb.2020 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
10.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
10.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
10.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 101/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
06.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 85/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
05.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2020)
Skupština grada Požarevca
03.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2020)
Skupština grada Požarevca
03.feb.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 95/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
03.feb.2020 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 102/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 97/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 100/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.jan.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 99/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.jan.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 98/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
27.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 96/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
27.jan.2020 do 11č
Zatvorena
Print and PDF