Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. ЈН ОП 13/2017)
Градска управа града Пожаревца
06.јул.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 20/2017)
Градска управа града Пожаревца
04.јул.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.60/2017)
Градска управа града Пожаревца
04.јул.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 12/2017)
Градска управа града Пожаревца
03.јул.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 11/2017)
Градска управа града Пожаревца
03.јул.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 10/2017)
Градска управа града Пожаревца
03.јул.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 9/2017)
Градска управа града Пожаревца
03.јул.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.1.23/2017)
Градска управа града Пожаревца
03.јул.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 1.3.15./2017)
Градска управа града Пожаревца
03.јул.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 21/2017)
Градска управа града Пожаревца
30.јун.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.62/2017)
Градска управа града Пожаревца
30.јун.2017 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.59/2017)
Градска управа града Пожаревца
30.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.65./2017)
Градска управа града Пожаревца
30.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.64/2017)
Градска управа града Пожаревца
30.јун.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.62/2017)
Градска управа града Пожаревца
29.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 8/2017)
Градска управа града Пожаревца
26.јун.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.112/2017)
Градска управа града Пожаревца
26.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.69/2017)
Градска управа града Пожаревца
23.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.74/2017)
Градска управа града Пожаревца
23.јун.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.87/2017)
Градска управа града Пожаревца
23.јун.2017 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ПП 1.2.126)
Градска управа града Пожаревца
22.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.78./2017)
Градска управа града Пожаревца
21.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.3.20/2017)
Градска управа града Пожаревца
21.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JН МВ 20/2017)
Градска управа града Пожаревца
20.јун.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.86/2017)
Градска управа града Пожаревца
20.јун.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.1.20/2017)
Градоначелник града Пожаревца
15.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN OP 3/2017)
Скупштина града Пожаревца
14.јун.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.1.21/2017)
Градска управа града Пожаревца
14.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 19/2017)
Градска управа града Пожаревца
12.јун.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.83/2017)
Градска управа града Пожаревца
12.јун.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF