Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN OP 29/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.apr.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 19/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 28/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.apr.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 27/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
05.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
04.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 11/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
04.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2019)
Skupština grada Požarevca
03.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 23/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
02.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 21/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
02.apr.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 22/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 21/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 24/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.apr.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 25/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.apr.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 15/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 20/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
28.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 17/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
28.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 19/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
28.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 18/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
27.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2019)
Gradonačelnik grada Požarevca
25.mar.2019 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 15/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
25.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 16/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
25.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 12/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
22.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 14/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
20.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 13/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 14/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
18.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 10/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
14.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 5/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
13.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 9/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.mar.2019 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 8/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF