Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 1.1.16/2017)
Градска управа града Пожаревца
10.апр.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 6/2017)
Градска управа града Пожаревца
06.апр.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 9/2017)
Градска управа града Пожаревца
05.апр.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 3/2017)
Скупштина града Пожаревца
31.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ПП 1/2017)
Градска управа града Пожаревца
28.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.74/2017)
Градска управа града Пожаревца
28.мар.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2017)
Градска управа града Пожаревца
27.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 7/2017)
Градска управа града Пожаревца
27.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 8/2017)
Градска управа града Пожаревца
27.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.79/2017)
Градска управа града Пожаревца
27.мар.2017 до 11ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.71/2017)
Градска управа града Пожаревца
27.мар.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.64/2017)
Градска управа града Пожаревца
27.мар.2017 до 09ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 5/2017)
Градска управа града Пожаревца
24.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.76/2017)
Градска управа града Пожаревца
24.мар.2017 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 6/2017)
Градска управа града Пожаревца
20.мар.2017 до 12ч
Затворена
Print and PDF