Јавне набавке

 
Назив/Број/Наручилац Рок
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. ЈН ОП 7/2020)
Градска управа града Пожаревца
05.мај.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN MV 20/2020)
Градска управа града Пожаревца
04.мај.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП-ОС 14/2020)
Градска управа града Пожаревца
04.мај.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 19/2020)
Градска управа града Пожаревца
23.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN PP 3/2020)
Градска управа града Пожаревца
19.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 4/2020)
Градска управа града Пожаревца
19.мар.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN OP 6/2020)
Градска управа града Пожаревца
17.мар.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 2/2020)
Градоначелник града Пожаревца
16.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 10/2020)
Градска управа града Пожаревца
16.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 3/2020)
Градска управа града Пожаревца
16.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 9/2020)
Градска управа града Пожаревца
16.мар.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN OP 11/2020)
Градска управа града Пожаревца
16.мар.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JН МВ 18/2020)
Градска управа града Пожаревца
13.мар.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 8/2020)
Градска управа града Пожаревца
12.мар.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 5/2020)
Градска управа града Пожаревца
11.мар.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JНМВ 12/2020)
Градска управа града Пожаревца
10.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. JN MV 17/2020)
Градска управа града Пожаревца
09.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 13/2020)
Градска управа града Пожаревца
05.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 15/2020)
Градска управа града Пожаревца
04.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 14/2020)
Градска управа града Пожаревца
04.мар.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН МВ 16/2020)
Градска управа града Пожаревца
04.мар.2020 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 10/2020)
Градска управа града Пожаревца
28.феб.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 11/2020)
Градска управа града Пожаревца
28.феб.2020 до 00ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2020)
Градоначелник града Пожаревца
25.феб.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 6/2020)
Градска управа града Пожаревца
24.феб.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2020)
Градска управа града Пожаревца
24.феб.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2020)
Скупштина града Пожаревца
24.феб.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 3/2020)
Скупштина града Пожаревца
21.феб.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 7/2020)
Градска управа града Пожаревца
21.феб.2020 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 8/2020)
Градска управа града Пожаревца
20.феб.2020 до 13ч
Затворена
Print and PDF