Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
Назив/Број/Наручилац Рок
 

Затворене Ј.Н.

Назив/Број/Наручилац Рок
(ЈН бр. 10/2018)
Градска управа града Пожаревца
29.мар.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 14/2018)
Градска управа града Пожаревца
27.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. . ЈНОП 11/2018)
Градска управа града Пожаревца
27.мар.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 9/2018)
Градска управа града Пожаревца
26.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2018)
Градска управа града Пожаревца
23.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 8/2018)
Градска управа града Пожаревца
23.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 8/2018)
Градска управа града Пожаревца
22.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 6/2018)
Градска управа града Пожаревца
21.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 3/2018)
Скупштина града Пожаревца
20.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2018)
Скупштина града Пожаревца
19.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 3/2018)
Градска управа града Пожаревца
15.мар.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.35/2018)
Градска управа града Пожаревца
12.мар.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 7/2018)
Градска управа града Пожаревца
07.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2018)
Скупштина града Пожаревца
07.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2018)
Градоначелник града Пожаревца
06.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 5/2018)
Градска управа града Пожаревца
06.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2018)
Скупштина града Пожаревца
05.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2018)
Скупштина града Пожаревца
05.мар.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 4/2018)
Градска управа града Пожаревца
23.феб.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. ЈН ОП 1/2018)
Градска управа града Пожаревца
23.феб.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2018)
Градска управа града Пожаревца
21.феб.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 3/2018)
Градска управа града Пожаревца
20.феб.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 2/2018)
Градска управа града Пожаревца
20.феб.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.40/2018)
Градска управа града Пожаревца
20.феб.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2018)
Градоначелник града Пожаревца
19.феб.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2017)
Градоначелник града Пожаревца
05.феб.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.1.17/2017)
Градска управа града Пожаревца
05.феб.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.136/2017)
Градска управа града Пожаревца
15.јан.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1.2.53/2017)
Градска управа града Пожаревца
08.јан.2018 до 10ч
Затворена
Print and PDF
(ЈН бр. 1/2017)
Градоначелник града Пожаревца
03.јан.2018 до 12ч
Затворена
Print and PDF