Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN OP 9/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.mar.2019 do 13č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 8/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 7/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
08.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 2/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
07.mar.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 3/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
07.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 4/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
06.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
05.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 16/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
04.mar.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.mar.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2019)
Gradonačelnik grada Požarevca
27.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2019)
Skupština grada Požarevca
26.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 12/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
25.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2019)
Skupština grada Požarevca
25.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 13/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
22.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
18.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 10/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
18.feb.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 11/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
18.feb.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 2/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 8/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
11.feb.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 7/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
08.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
08.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2019*)
Gradonačelnik grada Požarevca
06.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
05.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2019)
Skupština grada Požarevca
05.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
04.feb.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 84/2018)
Gradska uprava grada Požarevca
04.feb.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 83/2018)
Gradska uprava grada Požarevca
28.jan.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 82/2018)
Gradska uprava grada Požarevca
28.jan.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 55/2018)
Gradska uprava grada Požarevca
22.jan.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF