Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN MV 36/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
02.sep.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 34/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 54/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 50/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 53/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.avg.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 51/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.avg.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 52/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.avg.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 49/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
15.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 48/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
15.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 33/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
06.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 32/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
05.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 30/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.avg.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV-OS 31/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
31.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 47/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 46/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
22.jul.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV-OS 29/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.jul.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 5/2019)
Gradonačelnik grada Požarevca
18.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 45/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
16.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 27/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
15.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 28/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
15.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 2/2019)
Skupština grada Požarevca
12.jul.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 26/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
21.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 44/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.jun.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 41/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.jun.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 26/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 25/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
14.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 43/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
14.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 24/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
10.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 23/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
03.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF