Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN OP 94/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
27.jan.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 92/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 90/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 88/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.jan.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 91/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 59/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
16.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 86/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
15.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 89/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
14.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 93/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
13.jan.2020 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 87/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
13.jan.2020 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 83/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
30.dec.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 84/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
30.dec.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 82/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
30.dec.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 80/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.dec.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 81/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
26.dec.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 61/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
25.dec.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.dec.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 60/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.dec.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 57/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
16.dec.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 57/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
16.dec.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 79/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
09.dec.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2019)
Skupština grada Požarevca
06.dec.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 56/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
05.dec.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 77/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
02.dec.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 78/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
29.nov.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 75/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
27.nov.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 76/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
25.nov.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 74/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
25.nov.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 55/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
22.nov.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 69/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
15.nov.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF