Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. JN OP 44/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.jun.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 41/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.jun.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 26/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 25/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
14.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 43/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
14.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 24/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
10.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 23/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
03.jun.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2019)
Gradonačelnik grada Požarevca
29.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 36/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
28.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 40/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
27.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 42/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
24.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.maj.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 22/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
21.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 39/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
20.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 4/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
20.maj.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 37/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
20.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 22/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 38/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 21/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
16.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN PP 3/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
13.maj.2019 do 11č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 35/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
10.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 32/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
09.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 30/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
08.maj.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 34/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
08.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 33/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
07.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 31/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
06.maj.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 17/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
23.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 20/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
22.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 18/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
19.apr.2019 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 29/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
17.apr.2019 do 10č
Zatvorena
Print and PDF