Почетак » Локална самоуправа » Скупштина града
 

Regulatory commissionКомисија за прописе

Именовани су:

11. У Комисију за прописе

– за председника Кукољ Душанка из Пожаревца ул. Ратарска бр. Л2/9, а за заменика председника Милосављевић Миодраг из Пожаревца, ул. Топличина бр. 2 ;

– за чланове:

1. Орландић Арсеније из Пожаревца, ул. Ужичка бр. 12;

2. Манев Саша из Пожаревца, ул. Прва пролетереска бр. 18;

3. Ђурђевић Марко из Пожаревца, ул. Јована Драгашевића бр. 15;

4. Жарић Слободан из Пожаревца, ул. Доситејева бр. 6/3;

5. Десивојевић Ана из Драговца;

6. Рачић Предраг из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 76;

7. Пантић Новица из Пожаревца, ул. Книнска бр. 16;

Именовани су:

11. У Комисију за прописе

– за председника Кукољ Душанка из Пожаревца ул. Ратарска бр. Л2/9, а за заменика председника Милосављевић Миодраг из Пожаревца, ул. Топличина бр. 2 ;

– за чланове:

1. Орландић Арсеније из Пожаревца, ул. Ужичка бр. 12;

2. Манев Саша из Пожаревца, ул. Прва пролетереска бр. 18;

3. Ђурђевић Марко из Пожаревца, ул. Јована Драгашевића бр. 15;

4. Жарић Слободан из Пожаревца, ул. Доситејева бр. 6/3;

5. Десивојевић Ана из Драговца;

6. Рачић Предраг из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 76;

7. Пантић Новица из Пожаревца, ул. Книнска бр. 16;