‘Konkursi’

K O N K U R S ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADA POŽAREVCA U 2022. GODINI

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...

PREDLOG LISTE ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA U KULTURI KOJI SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE RAZVOJU I PREZENTACIJI I REŠENjA

PREDLOG LISTE ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA U KULTURI KOJI SVOJIM KVALITETOM DOPRINOSE RAZVOJU I PREZENTACIJI REŠENjE O ODBIJANjU REŠENjE O ODBACIVANjU    ...

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENjU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

Gradsko veće Grada Požarevca donelo je Odluku o raspisivanju javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Požarevca, broj 09-06-102/2022-1 od 26. jula 2022. godine.             Grad Požarevac podržava sledeće mere energetske sanacije: Zamena...

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POPISIVAČE

Republički zavod za statistiku objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVLjIVANjE KANDIDATA ZA POPISIVAČE U POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2022. GODINE Pozivaju se građani zainteresovani za rad u Popisu u svojstvu popisivača da u periodu od 22. jula do 5. avgusta 2022. godine (do 20.00 časova)...

Obaveštenje – preliminarna lista kandidata koji se pozivaju za obuku

Preliminarna lista - POŽAREVAC Preliminarna lista - KOSTOLAC Kandidat koji se ne nalazi na Preliminarnoj listi ima pravo da podnese prigovor. Rok za ulaganje prigovora na preliminarnu listu izabranih kandidata je 18. jul 2022. godine do 16 časova. ...

Rešenje o odbijanju neosnovane prijave Udruženja građana Bolje sutra 012

...