‘Конкурси’

Конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2023/24 годину,

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2023/2024. годину ПРИЈАВА ЗА ДОБИЈАЊЕ  СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ...

Давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ПРВОГ КРУГА у Граду Пожаревцу

Расписује се оглас за давање у закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини по условима ПРВОГ КРУГА у Граду Пожаревцу. Поступак Јавног надметања спроводи се електронским путем, преко веб-апликације за спровођење јавног надметања –  https://gp.upz.minpolj.gov.rs/InzemBid – односно преко АПЛИКАЦИЈЕ која се налази званично...

Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца за 2023. годину

Јавни позив за грађане Одлука о расписивању Јавног позива Прилог 1 - Пријавни образац Прилог 2 - Информација о потребној техничкој документацији  ...

Јавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца.

На основу Одлуке Градског већа о расписивању Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Пожаревца, број 09-06-120/2023-1 од 18.09.2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације...

Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2023. години, дана 15. августа 2023. године.

Расписује се Јавни конкурс за спровођење мера подршке пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Пожаревца у 2023. години, дана 15. августа 2023. године. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања. За више информација можете се информисати...

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА о остваривању права на подстицаје за кориснике средстава за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у 2023. години

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА о остваривању права на подстицаје за кориснике средстава за спровођење мера одрживог коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Пожаревца у 2023. години...