‘Konkursi’

Javni konkurs za populjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Javni konkurs Prijava na konkurs Prijava na konkurs  ...

Javni konkurs za sprovođenje mera održivog korišćenja poljoprivrednog zemljišta i uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Požarevca u 2024. godini

...

Javni poziv za dodelu sredstava državne pomoći iz budžeta grada Požarevca za 2024. godinu, a u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine

Raspisije se Javni poziv za dodela bespovratnih sredstava državne pomoći iz  budžeta Grada  Požarevca za 2024. godinu, a u okviru Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca  za period  od  2024. do 2026. godine, a za sledeću  meru i podmere u okviru iste: Mera 2...

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJЕ IZVRŠILAČKIH RADNIH MЕSTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA

JAVNI KONKURS 6.1 PRIJAVNI OBRAZAC 6.2 PRIJAVNI OBRAZAC ...

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Interni konkurs Obrazac prijave 1 Obrazac prijave 2 ...

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJЕ PRЕDLOGA ZA DODЕLU NAGRADA I POVЕLJA GRADA POŽARЕVCA POVODOM SVЕTЕ TROJICЕ, PRAZNIKA GRADA POŽARЕVCA I SLAVЕ POŽARЕVCA

GRAD POŽARЕVAC SKUPŠTINA GRADA Odbor za dodeljivanje nagrada i povelja Grada Požarevca O B J A V LJ U J Е JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJЕ PRЕDLOGA ZA DODЕLU NAGRADA I POVЕLJA GRADA POŽARЕVCA POVODOM SVЕTЕ TROJICЕ, PRAZNIKA GRADA POŽARЕVCA I SLAVЕ POŽARЕVCA Nagrada Grada Požarevca...

Interni konkurs

Interni konkurs (.pdf) Obrazac prijave 1 (.docx) Obrazac prijave 2 (.docx) ...

PRЕDLOG LISTЕ I RЕŠЕNJЕ O ODBIJANJU – LAP ZA MLADЕ 2024

PRЕDLOG LISTЕ ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROJЕKATA ZA RЕALIZACIJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADЕ GRADA POŽARЕVCA ZA PЕRIOD 2021 – 2025. GODINЕ U 2024. GODINI RЕŠЕNJЕ O ODBIJANJU  ...