‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2022. godini

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 13/6, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2022. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6, 30/16-ispr., 6/20, 47/21 i 78/21), čl. 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni...

Konkurs za sufinansiranje programa/projekata crkava i verskih zajednica sa područja Grada Požarevca u 2022. godini

Na osnovu čl. 32. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS“, br. 36/06), člana 5. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa/projekata crkava i verskih zajednica koji se sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 7/14 i 6/16)...

Drugi „StarTech“ konkurs za podršku inovacijama – promocija i info dani

U okviru programa StarTech, koji sprovodi NALЕD uz finansijsku podršku kompanije Philip Morris International i u saradnji sa Vladom Srbije kao institucionalnim partnerom, od 18. marta do 18. maja 2022. otvoren je drugi konkurs za dodelu oko milion dolara bespovratnih sredstava za inovacije u poslovanju! ...

Obaveštenje – predlog liste za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2021/2022. godinu

Predlog liste za dodelu stipendija Rešenje o odbijanju ...

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2022. godini

Na osnovu čl. 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj: 401-00-00122/2022-01/4 od 3. marta 2022. godine (naš broj: 011-40-667/2022 od  8. marta 2022. godine), Uredbe...

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJЕ IZVRŠILAČKIH RADNIH MЕSTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA

...

Konačna lista korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji Grada Požarevca

...