‘Конкурси’

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Граду Пожаревцу у 2022. години

На основу члана 76. став 1, 2. и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/6, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне...

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2022. годину

На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/6, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), чл. 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма и пројеката културно-уметничких друштава који се финансирају односно суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени...

Конкурс за суфинансирање програма/пројеката цркава и верских заједница са подручја Града Пожаревца у 2022. години

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...

Други „StarTech“ конкурс за подршку иновацијама – промоција и инфо дани

У оквиру програма StarTech, који спроводи НАЛЕД уз финансијску подршку компаније Philip Morris International и у сарадњи са Владом Србије као институционалним партнером, од 18. марта до 18. маја 2022. отворен је други конкурс за доделу око милион долара бесповратних средстава за иновације у пословању! ...

Обавештење – предлог листе за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2021/2022. годину

Предлог листе за доделу стипендија Решење о одбијању ...

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији Града Пожаревца у 2022. години

На основу чл. 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи, број: 401-00-00122/2022-01/4 од 3. марта 2022. године (наш број: 011-40-667/2022 од  8. марта 2022. године), Уредбе...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

...

Коначна листа корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на територији Градa Пожаревца

...