‘Konkursi’

Konačna rang lista za javne radove – LAPZ tehnička podrška 2020. godina

Konačna rang lista za javne radove...

Konačna rang lista stručna praksa – LAPZ tehnička podrška 2020. godina

Konačna rang lista - stručna praksa...

Predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period septembar – oktobar 2020. godine

...

JAVNI KONKURS ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE  U 2020. GODINI

Na osnovu  Zaključka o usvajanju  Lokalnog  akcionog  plana  zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 11/20)  i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2020. godinu , br.1730-101-9/2020 od 22.06.2020. godine (broj pisarnice Gradske...

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2020. GODINI

Na osnovu  Zaključka o usvajanju  Lokalnog  akcionog  plana  zapošljavanja Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 11/20)  i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2020. godinu, br .1730-101-9/2020 od 22.06.2020. godine (broj pisarnice Gradske...

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2020. godinu

Predlog Liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu Rešenje o odbacivanju...