‘Конкурси’

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24 и РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ НЕОСНОВАНЕ ПРИЈАВЕ

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЧИЈЕ ЈЕ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ШКОЛСКУ 2023/24 РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ НЕОСНОВАНЕ ПРИЈАВЕ ...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2024-2026. И АКЦИОНОГ ПЛАНА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 2024-2026.

Градско веће Града Пожарева позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавност и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрта Програма развоја спорта Града Пожаревца 2024-2026.  и Акционог плана Програма развоја спорта Града Пожаревца 2024-2026. (у даљем тексту: Нацрт) и дају предлоге,...

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

Градско веће Града Пожаревца позива све грађане, представнике цивилног друштва, стручну јавности и све друге заинтересоване субјекте да се упознају са текстом нацрту   Локалног акционог плана запошљавања Града Пожаревца за 2024. годину (у даљем тексту: Нацрт) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Јавна...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021. – 2025. у 2024. години и Решење о одбијању неосноване пријаве Удружења ученика и студената са хендикепом „Укључи све!“

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за унапређење положаја особа са инвалидитетом Града Пожаревца 2021. – 2025. у 2024. години Решење о одбијању неосноване пријаве Удружења ученика и студената са хендикепом „Укључи све!“ ...

Конкурс за доделу стипендија студентима чије је пребивалиште на територији Града Пожаревца за школску 2023/2024. годину

 На основу члана 8. Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка стипендирања лица на територији Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/13) и Закључка Градског већа Града Пожаревца број:09-06-38/2024-16-121. марта 2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К О Н К У Р...

Обавештење – ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2024. ГОДИНИ

1. ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА У 2024. ГОДИНИ, број 011-66-102/2024-3 од 19.3.2024. године. 2. Решење којим се ОДБИЈА предлог посебног програма Боксерског клуба „Благоје Блага Вујичић“ Пожаревац за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години...

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години

Предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години 8.1 Решење о одбацивању - Роми великог срца 9.1. Решење о одбацивању - Роми...

Обавештење о спровођењу одлуке Уставног Суда Србије IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године

...