‘Конкурси’

Коначна ранг листа за јавне радове – ЛАПЗ техничка подршка 2020. година

Коначна ранг листа за јавне радове...

Коначна ранг листа стручна пракса – ЛАПЗ техничка подршка 2020. година

Коначна ранг листа - стручна пракса...

Предлог листе за пилотирање услуге личног пратиоца за период септембар – октобар 2020. године

...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ  У 2020. ГОДИНИ

На основу  Закључка о усвајању  Локалног  акционог  плана  запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласни Града Пожаревца“, бр. 11/20)  и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2020. годину , бр.1730-101-9/2020 од 22.06.2020. године (број писарнице Градске...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

На основу  Закључка о усвајању  Локалног  акционог  плана  запошљавања Града Пожаревца за 2020. годину („Службени гласни Града Пожаревца“, бр. 11/20)  и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2020. годину, бр .1730-101-9/2020 од 22.06.2020. године (број писарнице Градске...

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2020. годину

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу Решење о одбацивању...