‘Конкурси’

Коначна листа за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од интереса за град Пожаревацу области заштите лица са инвлидитетом у 2024. години

...

КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА  ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2024. ГОДИНИ

На основу чл. 32. Закона о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 36/06), члана 5. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор програма/пројеката цркава и верских заједница који се суфинансирају из буџета Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 7/14 и 6/16)...

Предлог Листе за финансирање или суфинансирање програма/пројеката удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у области заштите лица са инвалидитетом у 2024. години

...

Јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе, и то: Бачка Топола, Житиште, Нова Црња, Алибунар, Велика Плана, Бела Црква, Вршац, Уб, Крагујевац, Рача, Мајданпек, Дољевац, Ниш и Кладово

🗎 Јавни позиви за 27 стамбених јединица на територији 14 јединица локалне самоуправе 🗎 Изјава о имовини 🗎 Изјава за прибављање података о службеној дужности 🗎 Образац пријаве на јавни позив ...

Конкурс за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревцу за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години

На основу Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња  Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/23) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-3/2024-2 од  5. јануара 2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује К о н...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца ...

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2024. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ ИНТЕРНИ АКТ О АНТИКОРУПЦИЈСКОЈ ПОЛИТИЦИ ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ КОЈОМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОДОБРЕНОГ ПРОГРАМА НИСУ НА ДРУГИ НАЧИН ВЕЋ ОБЕЗБЕЂЕНА ИЗЈАВА НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА ...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи Града Пожаревца

...