‘Konkursi’

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA / PROJEKATA UDRUŽENjA KOJA SU OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD POŽAREVAC  U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM  U 2021. GODINI

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025. u 2021. godini

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2021.-2025. („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 33/20). godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br:09-06-1/2021-6 od 5. januara 2021. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s ...

KONKURS ZA PILOTIRANjE USLUGE LIČNOG PRATIOCA ZA PERIOD JANUAR – AVGUST 2021. GODINE

Na osnovu člana 57. stav 2. Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 24/11), člana 83. i 84. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, br. 42/13, 89/18 i 73/19), člana 8. Pravilnika o ličnom pratiocu deteta...

Poziv Ugostiteljima da se prijave radi realizacije šeme dodele vaučera

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija će u 2021. godini sedmu godinu za redom, realizovati Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije. Uslugu smeštaja mogu da pružaju preduzetnik, privredno društvo,...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA  U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

RepublikaSrbija GRAD POŽAREVAC GradskaupravaGrada Požarevca Konkursnakomisija Broj: 17-111-10/2020-2 30.11.2020. godine P o ž a r e v a c   Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni...

Konkurs za dodelu stipendija studentima za školsku 2020/2021. godinu

 Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2020/2021. godinu  Prijava...