‘Локална самоуправа’

Начелник градске управе

Лазар Станојевић рођен је 31.12.1984. године у Пожаревцу где је завршио Пожаревачка гимназију математички смер, након завршеног Правног факултета Универзитета у Крагујевцу почео је да обавља приправнички стаж у канцеларији адвоката Јована Станојевића из Пожаревца. Након обављеног приправничког стажа засновао је радни...

Одборници

Скупштину града чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом града Пожаревца. Скупштина града Пожаревца има 68 одборника и то:   Списак одборника...

Пословник Скупштине Града

...

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца. Скупштина града, у складу са законом: 1) доноси статут града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и завршни рачун града; 3)...

Прва седница локалног парламента уз електронско гласање

Локални парламент заседао је једанаести пут 29.09.2017. год. у овом сазиву, по први пут уз електронско гласање. Овим путем рад Скупштине Града Пожаревца је унапређен и остварују се велике уштеде у буџету када је у питању штампање материјала али се и чува животна средина. ...

Комунална милиција

Начелник комуналне милиције: Никола Урошевић Телефон: 012/ 510-899, 064/89-75-829 Емаил: nurosevic@pozarevac.rs Радно време: радни дан: 07,30 - 22,00 субота: 07,00 - 12,00 ноћни рад: петак - субота, субота - недеља: 00,00 - 4,00   Комунална...