‘Lokalna samouprava’

Poslovnik Skupštine Grada

...

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada, u skladu sa zakonom: 1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine; 2) donosi budžet i završni račun grada; 3)...

Prva sednica lokalnog parlamenta uz elektronsko glasanje

Lokalni parlament zasedao je jedanaesti put 29.09.2017. god. u ovom sazivu, po prvi put uz elektronsko glasanje. Ovim putem rad Skupštine Grada Požarevca je unapređen i ostvaruju se velike uštede u budžetu kada je u pitanju štampanje materijala ali se i čuva životna sredina. ...

Komunalna milicija

Načelnik komunalne milicije: Nikola Urošević Telefon: 012/ 510-899 Еmail: nurosevic@pozarevac.rs Radno vreme: radni dan: 07,30 - 22,00   Komunalna milicija obavlja poslove koji se odnose na:  održavanje komunalnog i drugog zakonom uređenog reda na teritoriji...

ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA

ODLUKA O GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽARЕVCA  ...

Pomoćnik gradonačelnika

Stranica u izradi...

Odeljenje za budžet i finansije

Rukovodilac odeljenja: Ivana Lazić Tel: 012/539-631 Odeljenje za budžet i finansije obavlja poslove koji se odnose na: pripremu i izvršenje budžeta, finansijsko planiranje, upravljanje gotovinskim sredstvima, kontrolu rashoda, budžetsko računovodstvo, vođenje poslovnih knjiga i usklađivanje sa glavnom knjigom...

Odeljenje lokalne poreske administracije

Rukovodilac odeljenja: Boško Spasović e-mail: bspasovic(@)pozarevac.rs Tel: 012/539-760 Odeljenje lokalne poreske administracije obavlja poslove koji se odnose na: poslove lokalne poreske administracije, utvrđivanja izvornih prihoda Grada, poslove vođenja knjigovodstva izvornih prihoda Grada, poslove kancelarijske i terenske kontrole i naplate izvornih prihoda Grada, ...