‘Lokalna samouprava’

Načelnik gradske uprave

Lazar Stanojević rođen je 31.12.1984. godine u Požarevcu gde je završio Požarevačka gimnaziju matematički smer, nakon završenog Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu počeo je da obavlja pripravnički staž u kancelariji advokata Jovana Stanojevića iz Požarevca. Nakon obavljenog pripravničkog staža zasnovao je radni...

Odbornici

Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada Požarevca ima 68 odbornika i to:   Spisak odbornika...

Poslovnik Skupštine Grada

...

Skupština grada

Skupština grada je najviši organ grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada Požarevca. Skupština grada, u skladu sa zakonom: 1) donosi statut grada i poslovnik Skupštine; 2) donosi budžet i završni račun grada; 3)...

Prva sednica lokalnog parlamenta uz elektronsko glasanje

Lokalni parlament zasedao je jedanaesti put 29.09.2017. god. u ovom sazivu, po prvi put uz elektronsko glasanje. Ovim putem rad Skupštine Grada Požarevca je unapređen i ostvaruju se velike uštede u budžetu kada je u pitanju štampanje materijala ali se i čuva životna sredina. ...

Komunalna milicija

Načelnik komunalne milicije: Nikola Urošević Telefon: 012/ 510-899, 064/89-75-829 Еmail: nurosevic@pozarevac.rs Radno vreme: radni dan: 07,30 - 22,00 subota: 07,00 - 12,00 noćni rad: petak - subota, subota - nedelja: 00,00 - 4,00   Komunalna...