‘LER’

Strateški dokumenti

 Strategija održivog razvoja Grada Požarevca 2017-2022 godine.  Lokalni akcioni za unapređenje položaja starijih lica za 2017-2020. godinu  Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2017. godinu  Akcioni plan za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca za period 2016.-2020. godine  Lokalni...

Publikacije

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/...

Kancelarija za Lokalni Ekonomski Razvoj

  Vodič za izdavanje građevinskih dozvola Kontakt Tel: 012/539-676, 012/539-678 e-mail: ler@pozarevac.rs *Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka: //get.adobe.com/reader/...