‘Obaveštenja’

Brojevi telefona za pomoć starim licima

Brojevi telefona za pomoć starim licima koji će biti aktivni od četvrtka 19. marta od 08:00 do 20:00 časova. Za teritoriju Grada Požarevca:   061/1738169   061/1705907   061/6571451  065/581-2679  065/581-2651  065/581-2672  065/581-2680     Za teritoriju Gradske opštine Kostolac:   061/1738185  ...

PREDLOG LISTE ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA SA PODRUČJA GRADA POŽAREVCA U 2020. GODINI

 PREDLOG LISTE ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA SA PODRUČJA GRADA POŽAREVCA  Rešenje o odbacivanju neopotpune prijave...

Uvid u birački spisak

NA OSNOVU  čl. 14. stav 1.,čl.15. i 21. ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 104/09 i 99/11) i  tač. 9. i 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 15/12 i 88/18) a u vezi Odluke o...

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“.  Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 13. i 17.03.2020. godine u vremenu od 07:00 do 18:00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila...

PREDLOG RANG LISTE ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Predlog liste za dodelu stipendija čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca Rešenje...

Dan energetske efikasnosti 5. mart

Svetski dan energetske efikasnost se obeležava svake godine 5. marta u čast prvog sastanka svetskih eksperata održanom na ovaj dan u 1998. god. u Austriji, kako bi razgovarali o energetskoj krizi i njenim mogućim rešenjima. Izraz “energetska efikasnost” odnosi se u suštini na korišćenje...