‘Obaveštenja’

Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Požarevac za 2019. godinu

Na osnovu čl. 59. stav 7. i 60. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), čl. 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 -...

Rešenje o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, čiji je osnivač Grad Požarevac, za drugi kvartal 2019. godine

Na osnovu  čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), čl. 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 -...

Javni konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Požarevca

Javni konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Požarevca Izjava podnosioca zahteva Obrazac prijave o dodeli podsticajnih sredstava za unapređenje i razvoj poljoprivrede na teritoriji Grada Požarevca u 2019. godini...

SISTEMATSKA DERATIZACIJA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI GRADA POŽAREVCA DA ĆE ZAVOD ZA DDD „VISAN“ IZ BEOGRADA – ZEMUN POČEV OD 01.10.2019. DO 17.10.2019. GODINE SPROVODITI SISTEMATSKU DERATIZACIJU (MERE SUZBIJANjA ŠTETNIH GLODARA) NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA. SISTEMATSKOM DERATIZACIJOM BIĆE OBUHVAĆENO SLEDEĆE: gradska domaćinstva stambeni objekti i individualni, kanal...

Poziv za tridesetu sednicu Skupštine Grada Požarevca

...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u gradu Požarevcu za 2019. godinu

...