‘Obaveštenja’

Odluka o utvrđivanju lokacije i načina korišćenja površine javne namene u Gradu Požarevcu u vreme trajanja osmomartovskog praznika

Gradsko veće Grada Požarevca, na sednici od 2. marta 2021. godine, razmatralo je potrebu za utvrđivanje lokacije za prodaju proizvoda koji su prigodni za 8. mart na površini javne namene u Gradu Požarevcu, te na osnovu člana 82. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“,...

Obaveštenje o izvođenju vežbi sa bojnim MES

Jedinice Vojske Srbije izvodiće vežbe sa bojnim minsko – eksplozivnim sredstvima na poligonu „Mogila“. Vežbe sa bojnim MES realizovaće se dana 09.03.2021. godine u vremenu od 10:00 do 16:00 časova, na prostoru poligona „Mogila“ koji zahvata objekte: Ciganske livade (tt 79.5) – Mogila – t.124...

Javni poziv za finansiranje posebnih programa iz oblasti sporta u 2021. godini

Na osnovu čl. 6. i 7. Pravilnika o odobravanju sredstava i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta na području Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/17 i 26/20) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-28/2021-4 od 26. februara 2021....

Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+4+Pc na KP br 763 i 764 KO Požarevac, u ulici Nemanjinoj broj 97-103, u Požarevcu

 Urbanistički projekat sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju stambeno-poslovnog objekta spratnosti Po+P+4+Pc na KP br 763 i 764 KO Požarevac, u ulici Nemanjinoj broj 97-103, u Požarevcu (83 MB)...

Zaključak o početnim cenama zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srbije na teritoriji Grada Požarevca u prvom licitacionom krugu za 2020. godinu

...

Obaveštenje – Vodovod – naselja Stari Kostolac i Drmno – ispiranje vodovodne mreže

Obaveštavaju se stanovnici naselja Stari Kostolac i Drmno da će u periodu od: 01.03.2021. i u narednih 7 (sedam) dana JKP “Vodovod i kanalizacija” Požarevac izvoditi radove na ispiranju vodovodne mreže u naselju Stari Kostolac i Drmno i u tim danima će naselja Stari Kostolac...