‘Obaveštenja’

ZAPRAŠIVANjE KOMARACA

Grad Požarevac obaveštava građane i pčelare da će se zaprašivanje komaraca izvršiti u sredu 19.07.2017. godine u periodu od 19 časova. Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju „EKO-SAN“ tretiraće komarace na sledećim lokalitetima: Adulticidni tretman zaprašivanjem iz aviona sprovodiće se na površini od...

Urbanistički projekat za razradu lokacije za izgradnju stambeno poslovnog objekta Po+P+4+Pk, na kp. br. 1081/1 i 1081/2 K.O. Požarevac

 Dokumentacija...

Obaveštenje – Vodovod

Obaveštenje za 18.07.2017. godine: Zbog kvara na mreži, u periodu od 09:00 do 13:00 časova, bez vode će biti potrošači u ulici Vojske Jugoslavije od Kasarne Sopot do Ćirikovca - zajedno sa bočnim ulicama. Hvala na razumevanju....

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2017. godinu

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 13/6 i 30/16-ispr.), Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata kulturno-umetničkih društava koji se finansiraju odnosno sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16 i 3/17)...

Obaveštenje – zaprašivanje komaraca

Grad Požarevac obaveštava građane i pčelare da će se zaprašivanje komaraca sa zemlje i iz vazduha izvršiti  od 19.07.2017. do 21.07.2017. godine u zavisnosti od vremenskih  uslova. Adulticidni tretman zaprašivanjem sa zemlje sprovodiće se na površini od oko 900 ha, a tretman zaprašivanjem iz...

Obaveštenje – Vodovod

Obaveštenje za 13.07.2017. godine: Zbog kvara, u periodu od 09:30 do 12:00 časova, bez vode će bitri potrošači u ulici Bože Dimitrijevića sa bočnim ulicama. Hvala na razumevanju....