‘Обавештења’

Обавештење – почетак, распоред и завршетак радног времена у Градској управи Града Пожаревца

...

Обавештење у вези измене Одлуке о организацији рада Центра за социјални рад за време ванредног стања

У складу са Одлуком Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања („Сл.гл.РС“ бр.29/20), ради спречавања ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 и уредбом Владе Републике Србије о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл.гл.РС“ бр.31/20), Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији...

Саопштење Штаба за ванредне ситуације Града Пожаревца – извођење кућних љубимаца

Извођење кућних љубимаца у шетњу биће дозвољено сваког дана од 20 до 21 час, али под одређеним условима. Грађани могу извести своје љубимце у шетњу у максималном трајању од 20 минута и највише 200 метара од места свог пријављеног пребивалишта и те шетње се...

Службени гласници Републике Србије – 38, 39, 40

Службени гласник Републике Србије број 38 Службени гласник Републике Србије број 39 Службени гласник Републике Србије број 40...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИМЕНИ УРЕДБЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА МЕРА ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА У ОБЛАСТИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ

Дана 21.03.2020.године ступиле су на снагу измене и допуне Уредбе о мерама за време ванредног стања (,,Службени гласник РС“ бр.31/20, 36/20, 38/20 и 39/20), којим се забрањује обављање јавног превоза путника у друмском саобраћају аутобусима, осим посебног линијског превоза, који ће привредни субјекти...

Списак продавница отворених у недељу од 4 часа до 7 часова ујутру за пензионере и лица старија од 65 година, за територију Србије

Списак продавница: spisak-mp-objekata-nedelja...