Почетак » Обавештења » О Граду
 

Регистрација стамбених заједница

Дана 12.06.2017.године, почела је регистрација стамбених заједница које се налазе на територији Града Пожаревца, подношењем пријаве за регистрацију Одељењу за имовинско-правне послове Градске управе Града Пожаревца, обзиром да је дана 12.06.2017.године почео са радом Регистар стамбених заједница у Републичком геодетском заводу у Београду.

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016.године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95, ..и 88/2011), на основу кога је Градска управа Града Пожаревца водила евиденцију Скупштинe станара зграда.

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016.године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Контакт особe:

Драгана Живковић дипл.правник, тел. 539-648  

E-mail: dzivkovic@pozarevac.rs

Јована Јуришић проф. Географије – информатике, тел. 539-634  

E-mail: jjurisic@pozarevac.rs

Документација за регистрацију стамбене заједнице може се преузети у писарници Градске управе Града Пожаревца и на сајту Града Пожаревца:

  1. Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
  2. Додатак пријави
  3. Огледни примерак записника са седнице стамбене заједнице
  4. Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице

 

 Регистрација стамбених заједница

Подели са другима: Facebook Twitter