‘javna preduzeca’

Јавна предузећа – ценовник услугаPublic companies – price list

 Ценовник услуга ЈКП "Комуналне службе"  Ценовник услуга ЈКП "Паркинг сервис"  Ценовник услуга ЈП "Топлификација"  Ценовник услуга ЈРП "Радио Пожаревац"  Ценовник услуга ЈРП "Водовод и канализација" Price list PUC "Utilities"  Price list JKP 'Parking Servis'  Price list JP "Toplifikacija"  Price list JRP "Radio...

Одлуке – Јавна предузећаDecisions – Public Companies

Јавно комунално предузеће "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Бр. 01-2968—1 Датум: 12.06.2014 П О Ж А Р Е В А Ц На основу члана 33 Статута ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац и Закључка Градског већа града Пожаревца бр.01-06-102/2014-3 од 2. јуна 2О14.године, Надзорни одбор ЈКП "'Водовод и...

Ценовник услуга јавних предузећаPrice list of public companies

Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе града Пожаревца објављује на огласној табли и сајту града Пожаревца нови ценовник услуга јавних предузећа:  ЈКП "Паркинг сервис" Пожаревац  - од 01. 02. 2014. године  ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац - од 01. 02. 2014. године ...

Решења: именовање директора Јавних предузећаNomination of directors of public companies

 Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Водовод и канализација“ Пожаревац  Именовање директора Јавног  предузећа  „Дирекција за изградњу града Пожаревца“  Именовање директора Јавног комуналног предузећа  „Комуналне службе“ Пожаревац  Именовање директора Јавног  предузећа  „Љубичево“ у Пожаревцу  Именовање директора Јавногкомуналног  предузећа  „Паркинг сервис“ Пожаревац  Именовање...

Седница Скупштине града Пожаревца – Нови руководиоци јавних предузећаSession of the Assembly of Pozarevac – New executives of public companies

Скупштина града Пожаревца, председавао Бане Спасовић, разрешила је нека од питања и дилема већ дуже присутних у јавности о личностима које ће у предстојећем периоду бити руководиоци јавних предузећа и установа. Образложења је дао градоначелник Миомир Илић. Уместо др Звонимира Благојевића,...

Друга седница Скупштине града ПожаревцаThe second conference of the City of Pozarevac

У Пожаревцу је одржана друга по реду седница Скупштине града, председавао Жарко Пивац, а одборници су на самом почетку седнице потврдили мандате новим одборницима и донели решења о престанку мандата досадашњим одборницима који одлазе на нове дужности неспојиве са обављањем одборничке функције. ...