‘javni konkurs’

Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja koja su od javnog interesa za grad Požarevac

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 99/11 – dr. zakoni), člana 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/12, 94/13 i...

Javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju grada Požarevca“

GRAD POŽARЕVAC SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA Broj: 01-06-186/15-2 Datum: 30.9.2015.godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13- autentično tumačenje i 44/14 – dr.zakon ) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje...

Javni konkurs za imenovanje direktora javnog preduzeća „LJubičevo“The public tender for the appointment of directors of public companies „Ljubičevo“

GRAD POŽARЕVAC SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA Broj: 01-06-211/16b Datum: 24.12.2014.godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12, 116/13- autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon ) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za...

Javni konkurs za dodelu podstijcajnih sredstava u ostvarivanju prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinjaThe public tender for the allocation of funds podstijcajnih to the right of recourse against the insurance premium crops, fruits, perennial plantations, nurseries and animals

Na osnovu člana 3. Pravilnika o ostvarivanju npasa na regres za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini broj 01-06-140/2014-3 od 1. septembra 2014. godinei Zaključka Gradskog veća gradaPožarevca broj 01-06-140/2014-3-1 od 1. septembra 2014. godine,...

Javni Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za pčelare početnike na teritoriji grada Požarevca Public competition for the granting of incentives for beekeepers beginners in the city of Pozarevac

Na osnovu člana 3. Pravilnik o podsticajima za pčelare početnike na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini broj 01-06-140/2014-4 od 1. septembra 2014. godine i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj 01-06-140/2014-4-1 od 1. septembra 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje JAVNI   KONKURS ZA...

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Parking servis“ PožarevacPublic announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Parking servis“

GRAD POŽARЕVAC SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA Broj: 01-06-109/2đ Datum: 28.6.2013. godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnogpreduzeća „Parking servis“ Požarevac("Službeni glasnik...

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „LJubičevo“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Ljubičevo“

GRAD POŽARЕVAC SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA Broj: 01-06-109/2e Datum: 28.6.2013. godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća „LJubičevo“ u Požarevcu("Službeni glasnik...

Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća „Komunalne službe“Public announcement of the appointment of the Director of Public Enterprise „Komunalne službe“

GRAD POŽARЕVAC SKUPŠTINA GRADA POŽARЕVCA Broj: 01-06-109/2v Datum: 28.6.2013. godine 12000 Požarevac, Drinska 2 Na osnovu članova 25. i 29. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 119/12) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac("Službeni...