‘konkursi’

Javni konkurs o uslovima i načinu subvencionisanja kamate kratkoročnih poljoprivrednih kreditaPublic tender on the conditions and manner of subsidizing interest rates of short-term agricultural loans

Na osnovu člana 13. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 10/13), člana 91. Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, broj4/13),  člana 21. Poslovnika o radu Gradskog veća grada Požarevca ( „Službeni glasnik grada Požarevca“ br. 3/08, 5/08,...

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada PožarevcaKonkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji grada Požarevca

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 18/13),  Zaključka Gradskog veća grada Požarevca broj: 01-06-202/2014-11-1  od 26.11.2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R...

Predlog liste za dodelu stipendija studentima

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Komisija za utvrđivanje uslova, načina, kriterijuma i postupka suspendiranja lica na teritoriji grada Požarevca broj: 06-612-84/2014-1 datum: 25.04.2014. godine P o ž a r e v a c PREDLOG LISTE ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA...

Konkurs za realizaciju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma

Na osnovu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji grada Požarevca 2011-2015 godine br. 01-06-52/7 od 10. 05. 2011. godine,   i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-58/2014-9 od  3.4.2014. godine,Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K o n k u r s za...

Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društavaReport on the opening of cultural and artistic societies

REPUBLIKA SRBIJA GRAD POŽAREVAC Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2014. godini Broj: 01-06-12/2014-10 13.04.2014. godine  Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društavaREPUBLIC OF SERBIA CITY OF POZAREVAC Commission for the allocation of funds cultural clubs ...

Konkurs za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2014. godiniThe competition for the allocation of funds for cultural clubs in 2014. year

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturu („Službeni glasnik RS“, broj 72/09)  i Zaključka Gradskog veća grada Požarevca br:  01-06-12/2014-10  od  24. 01. 2014. godine, Gradsko veće grada Požarevca, raspisuje K O N K U R S ZA RASPODELU SREDSTAVA ZA KULTURNO-UMETNIČKA DRUŠTVA U...