‘kultura’

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi

Na osnovu člana 76. stav 1, 2 i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr.), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada...

Uručene Povelje kulture najzaslužnijim pojedincima

Kulturno-prosvetna zajednica Grada Požarevca dodelila je Povelje kulture pojedincima koji su tekuće godine istakli doprinosom afirmaciji kulture grada. Svečanost dodele nagrada organizovana je u svečanom salonu Gradskog zdanja gde je lokalnu samoupravu predstavljao zamenik predsednika Skupštine grada Milić Jovanović. Nakon kraćeg muzičkog programa, koji je...

Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi

 Predlog liste za raspodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi u 2015. godini...

Lista projekata u kulturi koji se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca

Komisija za sačinjavanje liste projekata u kulturi koja se finanasiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u 2015.godini, a po Konkursu objavljenom u lokalnom listu „Reč naroda“, dana 24.03.2015.godine, donosi Z A K Lj U Č A K       ODBACUJU SE kao nepotpune...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u gradu Požarevcu

Na osnovu člana 76. stav 1, 2 i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca (,,Službeni glasnik grada Požarevca“,...

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturiCompetition for funding and co-financing of cultural projects

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/2009), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca (,,Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 7/12 i 1/13) i...