‘kultura’

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури

На основу члана 76. став 1, 2 и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града...

Уручене Повеље културе најзаслужнијим појединцима

Културно-просветна заједница Града Пожаревца доделила је Повеље културе појединцима који су текуће године истакли доприносом афирмацији културе града. Свечаност доделе награда организована је у свечаном салону Градског здања где је локалну самоуправу представљао заменик председника Скупштине града Милић Јовановић. Након краћег музичког програма, који је...

Предлог листе за расподелу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури

 Предлог листе за расподелу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури у 2015. години...

Листa пројеката у култури који се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури која се финанасирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2015.години, а по Конкурсу објављеном у локалном листу „Реч народа“, дана 24.03.2015.године, доноси З А К Љ У Ч А К       ОДБАЦУЈУ СЕ као непотпуне...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Пожаревцу

На основу члана 76. став 1, 2 и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“,...

Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у културиCompetition for funding and co-financing of cultural projects

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 2. и 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца (,,Службени гласник града Пожаревца“, бр. 7/12 и 1/13) и...