‘požarevac’

Конституисано Градско веће Пожаревца

Најављен динамичан темпо Након седнице Скупштине града Пожаревца, одржана је и конститутивна седница  Градског већа на којој је најављен веома динамичан темпо рада овог органа извршне власти  и то углавном у поподневним часовима после радног времена. Овом режиму рада ће се прибећи пошто је...

Решење о распореду радног времена у Градској управи Града Пожаревца

На основу члана 97. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13- пречишћен текст), члана 19. став 1. и члана 33. став 4. Одлуке о организацији Градске управе Града Пожаревца“, бр. 10/13), в.д. начелника Градске управе Града Пожаревца, доноси Р Е Ш Е Њ...

Делегација Пожаревца на прослави Дана Африке

У Музеју афричке уметности приређен је пријем поводом Дана Африке а овом скупу су присуствовале бројне личности из политичког и јавног живота као и председник Србије Томислав Николић, а међу званицама је била и делегација Пожаревца предвођена новоизабраним  председник Скупштине Пожаревца Бојаном Илићем, извештава локални...

Гасоводна мрежа до краја маја

У оквиру пројекта гасификације Браничевског округа, комплетна гасоводна мрежа у Пожаревцу требало би да буде завршена до краја наредног месеца. Са посете гасоводу Градоначелник Пожаревца Миомир Илић, са сарадницима из градске управе и надлежних јавних предузећа, обишао је мерно-регулациону станицу гасификације на...

Обавештење Владе Републике Србије и градоначелника града Пожаревца о бесправном коришћењу пољопривредног земљишта у државној својини

На основу закључка Закључка Владе 05 број: 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године и члана 89. став 1. тачка 5) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног...

За што ефикаснију Градску управу

Седница Скупштине града Пожаревца Настојања да се обезбеди што ефикасније функционисање Градске управе и поред актуелних рационализација запослених као и програми рада јаних установа биле су централне теме седнице Скупштине града Пожаревца којом је председавао Бане Спасовић. На почетку овог заседања, одборницима је саопштено...