Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације
Број 1.2.79/2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 27.мар.2017 до 11ч 00м
Затворена
Датум објаве 24.феб.2017
Документација
Напомене 27.02.2017. Измењено: додат је члан 12.у моделу уговора