Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
Naziv/Broj/Naručilac Rok
 

Zatvorene J.N.

Naziv/Broj/Naručilac Rok
(JN br. 24/2012)
Gradonačelnik grada Požarevca
23.nov.2012 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 7/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 14č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 47/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 9/2018)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2018)
Gradonačelnik grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 13/2017)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 7/2017)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN MV 8/2017)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2017)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2017)
Skupština grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2017)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 16/2016)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2016)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 3/2015 (1.2.2 u Planu nabavki))
Skupština grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 2/2015)
Skupština grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 12/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 10/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 10/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 3/2014)
Skupština grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 8/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 6/2014)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1/2014)
Gradonačelnik grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 8/2013)
Gradonačelnik grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 43/2013)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 27/2013)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 12č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 44/2019)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 10č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. 1.3.62/2017)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 09č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN PP 1/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 00č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN PP 1/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 00č
Zatvorena
Print and PDF
(JN br. JN OP 11/2020)
Gradska uprava grada Požarevca
01.jan.1970 do 00č
Zatvorena
Print and PDF