Почетак » Локална самоуправа » Скупштина града
 

Housing commissionКомисија за стамбена питања

Именовани су:

10. У Комисију за стамбена питања

– за председника Динчић др Јовица из Пожаревца, ул. 27. априла бр. 39, а за заменика председника Миленковић Славиша, Техничка школа „Никола Тесла“ из Костолца;

– за чланове:

1. Марковић Драгиша из Драговца;

2. Станковић Жељко из Пожаревца, ул. Цане Бабовић бр. 224;

3. Илкић Смиљана из Костолца, ул. Трудбеничка бр. 27;

4. Ђорђевић Данијела из Костолца, Трг братства јединства 4/15;

5. Јанковић Драгиша из Пољане;

6. Антић Вук из Пожаревца, ул. Книнска бр. 8;

7. Комљеновић Славиша из Костолца, ул. Карађорђева бр. 37/1;

Именовани су:

10. У Комисију за стамбена питања

– за председника Динчић др Јовица из Пожаревца, ул. 27. априла бр. 39, а за заменика председника Миленковић Славиша, Техничка школа „Никола Тесла“ из Костолца;

– за чланове:

1. Марковић Драгиша из Драговца;

2. Станковић Жељко из Пожаревца, ул. Цане Бабовић бр. 224;

3. Илкић Смиљана из Костолца, ул. Трудбеничка бр. 27;

4. Ђорђевић Данијела из Костолца, Трг братства јединства 4/15;

5. Јанковић Драгиша из Пољане;

6. Антић Вук из Пожаревца, ул. Книнска бр. 8;

7. Комљеновић Славиша из Костолца, ул. Карађорђева бр. 37/1;