‘Konkursi’

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini 150 seoskih kuća

Javni poziv traje do 23. jula 2018. godine Komisija za izbor korisnika objavila je 6. juna 2018. godine Javni poziv za izbor korisinika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica iz Bosne i Hercegovine i Hravtske kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu paketa pomoći u vidu...

Predlog liste za pilotiranje usluge ličnog pratioca za period jul-decembar 2018. godine

...

Odluka – Podrška održivom zapošljavanju Roma na Teritoriji Grada Požarevca

...

Predlog liste za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata za realizaciju LAP-a za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Grada Požarevca 2015.-2020. u 2018. godini

Predlog liste 2. Odbijena prijava - MNP i autistična lica 3. Odbijena prijava - Savez slepih 4. Odbijena prijava - Savez slepih...

Konkurs/javni poziv za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, televizijske, internet medije i novinske agencije za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca  u 2018. godini

Na osnovu člana  19.  Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), člana 95-97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br: 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 i 119/14), Pravilnika o sufinansiranju projekata...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u Gradu Požarevcu za 2018. godinu

...