‘Konkursi’

Konkurs za dodelu stipendija studentima čije je prebivalište na teritoriji Grada Požarevca za školsku 2018/2019. godinu

Na osnovu člana 8. Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka stipendiranja lica na teritoriji Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 18/13) i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca broj: 09-06-158/2018-2 od 9. novembra 2018. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje K O N...

Javni poziv Za prijavu preduzetnika, mikro i malih preduzeća za učešće na besplatnoj obuci za jačanje kapaciteta u poslovanju

Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga i Udruženja za razvoj preduzetništva ,,POSTART'' Požarevac, a uz podršku nemačke razvojne saradnje koju sprovodi-GIZ, organizuje besplatnu obuku za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, a u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca''. ...

Javni poziv Za prijavu nezaposlenih lica i svih ostalih fizičkih lica za učešće na besplatnoj obuci za početnike u poslovanju

Grad Požarevac u saradnji sa Udruženjem Roma Braničevskog okruga i Udruženja za razvoj preduzetništva ,,POSTART'' Požarevac, a uz podršku nemačke razvojne saradnje koju sprovodi-GIZ, organizuje besplatnu obuku za preduzetnike, mikro i mala preduzeća, a u okviru projekta ,,Podrška održivom zapošljavanju Roma na teritoriji Grada Požarevca''. ...

JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Konkursna komisija Broj: 01-111-18/2018-2 11.10.2018. godine P o ž a r e v a c        Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave...

Javni konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja Grada Požarevca u 2018. godinu

  Javni konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike  Izjava  Obrazac prijave    ...

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u gradskoj uprava Grada Požarevca

GRAD POŽAREVAC Gradska uprava Grada Požarevca Broj: 01-111-14/2017-2 28.9.2018. godine P o ž a r e v a c Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016 i 113/2017) člana 12. Uredbe...