‘Lokalna samouprava’

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove

Rukovodilac odeljenja : Dragana Živanović Tel: 012/539-638  Kancelarija br. 135 Odeljenje za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na: postupak konverzije zemljišta; utvrđivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekta; eksproprijaciju; zaključenje sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost, uvođenja u posed...

Odeljenje za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj

Rukovodilac odeljenja: Miloš Ranđelović Telefon: 012/539-631 Odeljenje za komunalne delatnosti i energetiku obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i obezbeđivanje uslova za pružanje usluga u oblasti komunalnih delatnosti; stručne i tehničko-tehnološke poslove u vezi sa upravljanjem komunalnim otpadom; praćenje i...

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove ima sledeće Odseke: A) ODSЕK ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJЕ Šef odseka: Zorica Gnjatić Telefon: 012/539-764 B) ODSЕK ZA OZAKONJЕNJЕ OBJЕKATA Šef odseka: Ružica Stanojević Telefon:012/539-793 V) ODSЕK ZA OBJЕDINJЕNU PROCЕDURU ...

Odeljenje za inspekcijske poslove

Rukovodilac odeljenja: Žaklina Jovović Tel: 012/539-784   Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove koji se odnose na: poslove inspekcijskog nadzora nad primenom zakona i propisa donetih na osnovu zakona iz oblasti komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, turizma, puteva i prevoza putnika u...

Odeljenje za društvene delatnosti

Rukovodilac odeljenja: Milena Nestorović Tel: 012/539-677, Kanc. 131 U Odeljenju za društvene delatnosti, obrazovani su: 1. Odsek za poslove društvenih delatnosti 2. Odsek za finansijsku podršku porodici sa decom  ODSЕK ZA POSLOVЕ DRUŠTVЕNIH DЕLATNOSTI Šef Odseka: Tamara Tepšić Telefon: 012/539-677, Kanc. 131 Odeljenje za društvene...

Odeljenje za opštu upravu

Rukovodilac odeljenja: Slađana Petrušić - Gutić Tel: 012/539-677 Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na: lični status građana, matičarske poslove, vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana, rešavanje u prvostepenom upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga i ličnih stanja građana; ...

Odeljenje za poslove organa grada i informacione tehnologije

Rukovodilac odeljenja: Nebojša Trajković Telefon: 012/539-670 Kancelarija br. 43 Odeljenje obavlja poslove koji se odnose na: stručne i administrativno–tehničke poslove vezane za održavanje sednica Skupštine grada; rad gradonačelnika i sednica Gradskog veća i njihovih radnih tela; obradu i čuvanje izvornih akata o radu...

Odeljenje za zajedničke poslove

Rukovodilac odeljenja: Dejan Zorko Telefon: 012/539-689 Odeljenje za zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: korišćenje birotehničkih i drugih sredstava opreme; korišćenje, održavanje i obezbeđenje zgrade i službenih prostorija; praćenje i kontrolu primene mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih i...