‘O Gradu’

PREDLOG LISTE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKTA ZA REALIZACIJU LAP ZA MLADE GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2021-2025. GODINE U 2021. GODINI I REŠENjE O ODBIJANjU

 PREDLOG LISTE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKTA ZA REALIZACIJU LAP ZA MLADE GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2021-2025. GODINE U 2021. GODINI  REŠENjE O ODBIJANjU...

Karavan “Zajednici Zajedno” u Požarevcu u OŠ „Sveti vladika Nikolaj“ iz Bradarca

Povodom saradnje kompanije NIS i Grada Požarevca u okviru prošlogodišnjeg ciklusa programa „Zajednici zajedno“, kompanija NIS ove godine organizuje karavan u okviru koga predstavlja projekte koji su realizovani u prethodnoj godini. Stefan Despotović, direktor Centra za odnose sa javnošću, kompanija NIS rekao je da...

R E Š E Nj E  o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“, Požarevac

Na osnovu člana 52. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 -...

R  E  Š E Nj E o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Požarevac

Na osnovu čl. 24. stav 3, 30. i 42. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 32. stav 1. tačka 9) u vezi sa članom 66. stav 1. i 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br....

R E Š E Nj E  o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Požarevac za drugi kvartal 2021. godine

Na osnovu čl. 63. stav 2. i 64. stav 2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 66. stav 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 8) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07,...

REŠENjE o utvrđivanju cene toplotne energije za kupce priključene na sistem daljinskog grejanja – grejna sezona 2021/2022

            Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), člana 28. stav 2. Zakona o komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br. 88/11, 104/16 i 95/18), člana 10.3 Uredbe o utvrđivanju Metodologije za određivanje cene...