‘O Gradu’

Obaveštenje o donetom Rešenju o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 08  operateru Slavici Nikolić PR

Republika Srbija GRAD POŽAREVAC GRADSKA UPRAVA Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Odsek za poljoprivredu i zaštitu životne sredine ul. Drinska br. 2 12000 Požarevac O B A V E Š T E Nj...

Održan novogodišnji prijem u Gradskom zdanju

Gradonačelnik Grada Požarevca Bane Spasović i predsednik Skupštine grada Požarevca Bojan Ilić upriličili su tradicionalni novogodišnji prijem za odbornike u lokalnom parlamentu, članove gradskog veća, direktore javnih preduzeća i ustanova lokalnog i republičkog karaktera, predstavnike vojske, policije, sudstva, SPC, direktore osnovnih i srednjih...

Rešenja – JP

 R E Š E Nj E o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac za 2020. godinu R E Š E Nj E o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Toplifikacija“ Požarevac za 2020. godinu R...

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Toplifikacija“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac

...

Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća „Ljubičevo“ u Požarevcu čiji je osnivač Grad Požarevac

...

Savet za ravnopravnost polova Skupštine grada Požarevca podelio novogodišnje paketiće

Povodom Nove godine, Savet za ravnopravnost polova Skupštine grada Požarevca podelio je paketiće korisnicima usluga Centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, deci bez roditeljskog staranja, korisnicima usluge lični pratilac, Savezu gluvih i nagluvih, Savezu slepih i slabovidih, Udruženju za...