‘Obaveštenja’

Saniran kvar u podstanici Milivoje Živanović

Intervencija na sanaciji kvara u podstanici "Milivoje Živanović" je završena u 14:50h. Korisnicima na adresama Čede Vasovića od 34 do 42, Čede Vasovića od 3 do 23, Kosovska od 2 do 40 i Sime Simića od 2 do 10 ponovno se isporučuje toplotna energija....

Obaveštenje – JP Toplifikacija

U toku su radovi na sanaciji kvara u podstanici "Milivoje Živanović". Do 15h bez grejanja će biti korisnici na adresama Čede Vasovića od 34 do 42, Čede Vasovića od 3 do 23, Kosovska od 2 do 40 i Sime Simića od 2 do 10. ...

Obaveštenje – Vodovod

Poslednjih dana beleži se porast potrošnje vode na teritoriji Grada, Iz ovog razloga se mole građani da provere svoje vodomerne šahtove (naročito na potezu druge i treće visinske zone - gradsko brdo, Kruška, Farma i Crveni krst i vikendicama treće visinske zone), kako bi...

Stabilizovano grejanje u gradu

Noćas od 5h uspostavljen je stabilan sistem grejanja grada Požarevca. Za danas nisu predviđene nikakve intervencije....

Obaveštenje – JP Toplifikacija

U toku je intervencija na lokaciji Sime Simića br. 16. Bez grejanja su korisnici na adresama Sime Simića od 14 do 32, Sime Simića od 1 do 5, OŠ "Kralj Aleksandar", Požarevačka gimnazija, Čede Vasovića od 25 do 31, 7.  jul od 1 do 39 i ...

Obaveštenje – JP Toplifikacija

Usled kvara na upravljačkom sistemu razmenjivačko pumpne stanice u TE-KO Kostolac došlo je do prekida u isporuci toplotne energije u periodu od 11:50 do 13:20h. Stabilizacija grejanja se očekuje u večernjim satima. Zavšene su intervencije na lokacijama Beogradska br. 24 i Požarevački partizanski odred...