‘Obaveštenja’

Javni poziv fizičkim i pravnim licima za prijavu zemljišta i/ili objekata namenjenih prodaji odnosno davanju u zakup

Na osnovu člana 84. stav 5 Statuta grada Požarevca (''Službeni glasnik grada Požarevca'' br.2/08 i 6/09), a u skladu sa Strategijom održivog razvoja grada Požarevca od 2009.-2013. usvojene 10.04.2009. u cilju realizacije projekta ''Povećanje broja slobodnih lokacija za investiranje'' GRADONAČELNIK GRADA POŽAREVCA raspisuje JAVNI POZIV ...

Dopuna – Spisak kandidata za intervju za obuku za gradske instruktore

Popisna komisija za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa poljoprivrede 2012. godine na teritoriji grada Požarevca (u daljem tekstu: Popisna komisija) na osnovu člana 9. Zakona o popisu poljoprivrede 2012. („Službeni glasnik RS, broj 104/09 i 24/11“) i tačke 1.3. Upustva za organizaciju i izvršenje popisa...

Saopštenje za javnost o preduzimanju mera zaštite od požara za vreme velikih temperatura i žetvenih radova

Odlukom Odeljenja za vanredne situacije Gradske uprave Požarevac,a zbog postojanja neposredne opasnosti od izbijanja požara i narušavanja zdravlja ljudi usled visokih temperatura, apeluje se na stanovništvo i pravne subjekte o preduzimanju sledećih mera: 1. Zabranjuje se svaka upotreba vatre-plamena na otvorenom prostoru, posebno paljenje...

Odobrena sredstva za finansiranje programa – projekata iz budžeta grada za 2012 godinu za NVO i udruženje, po konkursu

Gradsko veće grada Požarevca na sednici održanoj 20. juna 2012. godine, razmatralo je Izveštaj Komisije za davanje predloga za finansiranje programa nevladinih organizacija i udruženja u 2012. godini o otvaranju prijava nevladinih organizacija i udruženja za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca u 2012. godini...

Odobrena sredstva za finansiranje programa – projekata u kulturi po konkursu

Gradsko veće grada Požarevca na sednici održanoj 20.juna 2012. godine, razmatralo je Izveštaj Komisije za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi u 2012. godini o otvaranju prijava za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Požarevca u...

1 Komentara

Akcija suzbijanja komaraca

Komisija za kontrolu sprovođenja prolećnog i jesenjeg tretmana sistematske dezinsekcije na području grada Požarevca obaveštava građane, udruženja pčelara, Policijsku upravu Požarevac i Zavod za zaštitu javnog zdravlja da će akcija suzbijanja komaraca na teritoriji grada Požarevca, gradske opštine Kostolac, naselja Zabela i Ljubičevo, priobalnih naselja...