‘Obaveštenja’

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2019. GODINI

                                                                                                                                              Na osnovu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 7/19) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2019.godinu , br .1730-101-8/2019 od 22.07.2019.godine...

JAVNI KONKURS ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2019. GODINI

Na osnovu Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu („Službeni glasni Grada Požarevca“, br. 7/19) i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera APZ za 2019.godinu, br.1730-101-8/2019 od 22.07.2019.godine (broj pisarnice Gradske uprave...

Obaveštenje o suzbijanju larvi komaraca

...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa / projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac i Rešenje o odbijanju neosnovanih prijava.

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa / projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac Rešenje o odbijanju neosnovanih prijava....

Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa korišćenja subvencija Javnog preduzeća „Ljubičevo“ Požarevac za 2019. godinu

...

JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG  ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA ZA 2020. GODINU

R  e  p  u  b  l  i  k  a    S  r  b  i  j  a GRAD POŽAREVAC GRADONAČELNIK Broj:11-320-60/2019 Datum:01.07.2019. god POŽAREVAC JAVNI POZIV ZA DOKAZIVANjE PRAVA PREČEG  ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA...