‘Obaveštenja’

Javni konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Požarevca

Javni konkurs za sprovođenje mera podrške poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Požarevca Izjava podnosioca zahteva Obrazac prijave o dodeli podsticajnih sredstava za unapređenje i razvoj poljoprivrede na teritoriji Grada Požarevca u 2019. godini...

SISTEMATSKA DERATIZACIJA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

OBAVEŠTAVAJU SE GRAĐANI GRADA POŽAREVCA DA ĆE ZAVOD ZA DDD „VISAN“ IZ BEOGRADA – ZEMUN POČEV OD 01.10.2019. DO 17.10.2019. GODINE SPROVODITI SISTEMATSKU DERATIZACIJU (MERE SUZBIJANjA ŠTETNIH GLODARA) NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA. SISTEMATSKOM DERATIZACIJOM BIĆE OBUHVAĆENO SLEDEĆE: gradska domaćinstva stambeni objekti i individualni, kanal...

Poziv za tridesetu sednicu Skupštine Grada Požarevca

...

Predlog liste za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata kulturno-umetničkih društava u gradu Požarevcu za 2019. godinu

...

Predlog liste za sufinansiranje programa / projekata crkava i verskih zajednica sa područja Grada Požarevca u 2019. godini

...

Javni oglas za prikupljanje prijava za učestvovanje u postupku javnog nadmetanja za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca

Na osnovu člana 7. Odluke o pokretanju postupka za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Grada Požarevca broj 09-06-136/2019-8-2 od 13.09.2019. godine koju je donelo Gradskog veća Grada Požarevca i člana 5. stav 2. Odluke o utvrđivanju organa nadležnog za pripremu akata za odlučivanje o...