‘Обавештења’

Одлука о додели награда, повеље и Плакета Града Пожаревца

На основу чл. 3, 4, 9. и 14. Одлуке о установљењу наградa, повеље и других јавних признања Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/19, 10/19, 13/19 и 33/20), Одбор за додељивање награда и повеља Града Пожаревца, на седници од 30. маја 2023. године,...

Јавни увид Плана генералне регулације Пожаревац 5

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове   У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и...

Сузбијање комараца на територији града Пожаревца

Обавештавамо Вас да ће 23.05.2023. у периоду од 18 до 22 часова, уколико се створе повољни метеоролошки услови, бити изведено сузбијање комараца на територији града Пожаревца. Третман ће се извести уређајима из ваздуха и земље. Уређајима из ваздуха користиће се препарат на бази...

Одложен третман комараца због метеролошких услова

Најављен третман комараца одлаже се због метеролошких услова. Јавност ће бити благовремено обавештена о новом термину прскања комараца, који ће бити извршен када то дозволе метереолошки услови....

Сузбијање комараца и крпеља на територији Града Пожаревца

Обавештавамо вас да ће 20.5.2023. године у периоду од 19 до 22 часова, уколико се створе повољни метеоролошки услови, бити изведено сузбијање комараца на територији Града Пожаревца. Третман ће се извести уређајима из ваздуха и земље. Уређајима из ваздуха користиће се препарат на бази ламбдацихалотрина,...

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УМЕТНОСТИ И КУЛТУРИ У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ У 2023. ГОДИНИ

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УМЕТНОСТИ И КУЛТУРИ У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ У 2023. ГОДИНИ Решење о одбијању Решење о одбијању Решење о одбацивању    ...