‘Обавештења’

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревaц

 Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревaц  ...

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ и „Паркинг сервис“ Пожаревац

 Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација'' Пожаревац...

Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава на територији Града Пожаревца у 2017. години

 Јавни позив за доделу подстицајних средстава за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава  Образац - Пријава  Изјава...

Сазив за једанаесту седницу Скупштине Града Пожаревца

...

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи Града Пожаревца

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ Градска управа Број: 01-111-39/2017-2 18.09.2017. године П о ж а р е в а ц        На основу члана 4. и члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник...

Решење о избору пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2017. годину

Решење о избору пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца за 2017. годину Решење о именовању Комисије за вредновање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Пожаревца...

Јавни конкурс за попуњавање радног места заменик начелника Градске управе службеника на положају II група у Градског управи Града Пожаревца

 Јавни конкурс Изјава...

Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма / пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2017. години

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони), члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 8/12, 94/13 и...

Предлог листе за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017. – 2020. године

...