‘Обавештења’

Излагање материјала за рани јавни увид, који се односи на израду Измена и допуна Просторног плана Града Пожаревца

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство             У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 36-43. Правилника садржини, начину и поступку...

САОПШТЕЊЕ – Водовод – Костолац

Овом приликом због дезинформација које су се појавиле на друштвеним мрежама, о неисправности воде за пиће у систему водоснабдевања ЈКП ВиК Пожаревац РЈ Костолац, обавештавамо грађане и кориснике да је вода микробиолошки, физичко-хемијски и органолептички (укус и мирис) исправна тј. по свим параметрима у складу...

Обавештење – Водовод – Распоред цистерни за трећу висинску зону по потреби

Обавештавамо вас да је дана 05.08.2017. године, услед хаварије на доводу електричне енергије, дошло до поремећаја у раду система водоснабдевања, пре свега у вишим деловима града. Током ноћи успостављено је редовно водоснабдевање свих потрошача. Уколико, у наредним данима, због прекомерне и неконтролисане потрошње дође до...

Обавештење – Водовод – Костолац

Обавештавамо вас да ће услед радова на решавању питања побољшања система водоснабдевања, а због израде припремних чворишта, постојати могућност повременог и периодичног обустављања водоиспоруке у насељима Дрмно, Стари Костолац и Канал, те да ћемо у наредном периоду, без обзира на рад система, воду за пиће...

Обавештење -Водовод

Обавештење за петак, 04.08.2017. године: Због санације квара на мрежи, у периоду од 08:30 до 13:00 часова, без воде ће бити потрошачи у улицама: Цане Бабовић (I део) и Козарачка. Хвала на разумевању....

Градска управа Града Пожаревца данас ради до 14 часова

На основу извештаја РХМЗ – а проглашен је црвени метео аларм на територији читаве Србије (због високих температура). Из тог разлога, и са циљем предузимања неопходних мера за заштиту здравља радника, Градска управа Града Пожаревца радиће у петак, 4. августа скраћено, до 14 часова.  ...

Обавештење

Идентификација корисника права борачко инвалидске заштите...

Обавештење – Водовод

Обавештење за четвртак, 03.08.2017. године: Због санације квара на мрежи, у периоду од 13:00 до 16:00 часова, без воде ће бити потрошачи у улицама: Делиградска, Скопљанска, Кнез Милошев венац и Прилепска. Хвала на разумевању....

Обавештење – Водовод

Обавештење за четвртак, 03.08.2017. године: Због санације квара на мрежи, у периоду од 11:00 до 14:00 часова, без воде ће бити потрошачи у улицама: Розе Луксембург, Толстојева, Јесењинова, Лоркина и Арчибалда Рајса. Хвала на разумевању....