Почетак » Локална самоуправа » Скупштина града
 

Council for social servicesСавет за друштвене делатности

Именовани су:

3. У Савет за друштвене делатности

– за председника Вујичић Душан из Пожаревца ул. 7. јула бр. 19, а за заменика председника Лекић Лидија из Пожаревца, ул. Симе Симића бр. 26;

– за чланове:

1. Никић Миленко из Пожаревца, ул. Милоша Обилића бр. 15;

2. Грујић Драшко из Пожаревца, ул. Тршћанска бр. 17/А;

3. Грујић Светлана из Кленовника;

4. Вукашиновић Видоје, Пољопривредна школа са домом ученика у Пожаревцу;

5. Митић Ненад из Пожаревца, ул. Николе Хаџи Николића бр. 21;

6. Младеновић Перица из Пожаревца, ул. Борска бр. 24;

7. Недељковић Милунче из Пожаревца, ул. Зеленгорска бр. 47/1;

Именовани су:

3. У Савет за друштвене делатности

– за председника Вујичић Душан из Пожаревца ул. 7. јула бр. 19, а за заменика председника Лекић Лидија из Пожаревца, ул. Симе Симића бр. 26;

– за чланове:

1. Никић Миленко из Пожаревца, ул. Милоша Обилића бр. 15;

2. Грујић Драшко из Пожаревца, ул. Тршћанска бр. 17/А;

3. Грујић Светлана из Кленовника;

4. Вукашиновић Видоје, Пољопривредна школа са домом ученика у Пожаревцу;

5. Митић Ненад из Пожаревца, ул. Николе Хаџи Николића бр. 21;

6. Младеновић Перица из Пожаревца, ул. Борска бр. 24;

7. Недељковић Милунче из Пожаревца, ул. Зеленгорска бр. 47/1;