Почетак » Локална самоуправа » Скупштина града
 

Council of municipal affairs, urban planning and environmentСавет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине

Именовани су:

5. У Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине

– за председника Живановић Дејан из Пожаревца, ул. Узун Миркова бр. 24, а за заменика председника Ђорђевић Милорадовић Јасмина из Костолца, ул. 8. марта бр. 40;

– за чланове:

1. Степановић Драган из Пожаревца, ул. Голубачка бр. 43;

2. Весић Живорад из Пожаревца, ул. Мајаковског бр. 89;

3. Огњановић Бобан из Кленовника;

4. Петровић Надежда из Лучице;

5. Ћурчија Драган из Пожаревца, ул. Дунавска бр. 223;

6. Радовановић Срђан из Петке;

    1. Николић Гордана из Кленовника;

Именовани су:

5. У Савет за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине

– за председника Живановић Дејан из Пожаревца, ул. Узун Миркова бр. 24, а за заменика председника Ђорђевић Милорадовић Јасмина из Костолца, ул. 8. марта бр. 40;

– за чланове:

1. Степановић Драган из Пожаревца, ул. Голубачка бр. 43;

2. Весић Живорад из Пожаревца, ул. Мајаковског бр. 89;

3. Огњановић Бобан из Кленовника;

4. Петровић Надежда из Лучице;

5. Ћурчија Драган из Пожаревца, ул. Дунавска бр. 223;

6. Радовановић Срђан из Петке;

    1. Николић Гордана из Кленовника;