Почетак » Локална самоуправа » Скупштина града
 

Council for economy and financeСавет за привреду и финансије

Именовани су:

2. У Савет за привреду и финансије

– за председника Пејановић Момир из Пожаревца, ул. Браничевска бр. 21/12, а за заменика председника Миладиновић Златко из Пожаревца, ул. Светосавска бр. 18/19;

– за чланове:

1. Благојевић др Драгољуб из Пожаревца, ул. Данила Киша бр. 1;

2. Митић Милан из Пожаревца, ул. Станоја Главаша бр. 8;

3. Деспотовић Драгана из Костолца, ул. Карађорђева бр. 26;

4. Корент Милена из Костолца, ул. Стевана Немање бр. 6/21;

5. Тодоровић Весна из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 41/26;

6. Стевић Драгослав из Пожаревца, ул. Синђелићева бр. 5;

7. Дукић Александар из Пожаревца, ул. Индустријска бр. 89;

Именовани су:

2. У Савет за привреду и финансије

– за председника Пејановић Момир из Пожаревца, ул. Браничевска бр. 21/12, а за заменика председника Миладиновић Златко из Пожаревца, ул. Светосавска бр. 18/19;

– за чланове:

1. Благојевић др Драгољуб из Пожаревца, ул. Данила Киша бр. 1;

2. Митић Милан из Пожаревца, ул. Станоја Главаша бр. 8;

3. Деспотовић Драгана из Костолца, ул. Карађорђева бр. 26;

4. Корент Милена из Костолца, ул. Стевана Немање бр. 6/21;

5. Тодоровић Весна из Пожаревца, ул. Чеде Васовића бр. 41/26;

6. Стевић Драгослав из Пожаревца, ул. Синђелићева бр. 5;

7. Дукић Александар из Пожаревца, ул. Индустријска бр. 89;