Početak » Lokalna samouprava
 

Važni telefoni

Javna preduzeća i ustanove Mesne zajednice Kostolac

 TelefonE-mail
Gradonačelnik012/539-601bane.spasovic@pozarevac.rs
Zamenik gradonačelnika012/539-601sasa.pavlovic@pozarevac.rs
Predsednik Skupštine grada012/539-606bojan.ilic@pozarevac.rs
Načelnik Gradske uprave012/539-602sbulajic@pozarevac.rs
Služba Gradskog veća012/539-618,
012/593-670
 
Zamenik načelnika Gradske uprave012/539-601asimonovic@pozarevac.rs
Pomoćnik gradonačelnika za kulturu i medije012/539-601nellepetrovic77@gmail.com
Pomoćnik gradonačelnika za urbanizam 012/539-619svetlana.milutinovic@pozarevac.rs
Pomoćnik gradonačelnika za infrastrukturu i investicije 012/539-632dragan.kostic@pozarevac.rs
Pomoćnik gradonačelnika za zaštitu životne sredine 012/539-619dragan.curcija@pozarevac.rs
Pomoćnik gradonačelnika Gradski menadžer 012/539-601mitar.karadzic@pozarevac.rs
Odeljenje za budžet i finansije012/539-631mdabic@pozarevac.rs
Odeljenje lokalne poreske administracije012/539-773dbegovic@pozarevac.rs
Odeljenje za imovinsko-pravne poslove012/539-638dzivanovic@pozarevac.rs
Odeljenje za komunalne, stambene poslove i poslove iz oblasti energetike i saobraćaja012/539-742sladjana.vujcic@pozarevac.rs
Odeljenje za prostorno planiranje, urabanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine012/539-649imanojlovic@pozarevac.rs
Odeljenje za inspekcijske poslove012/539-782onajdanovic@pozarevac.rs
Odeljenje za društvene delatnosti012/539-677mnestorovic@pozarevac.rs
Odeljenje za opštu upravu012/539-677spetrusic@pozarevac.rs
Odeljenje za poslove organa grada, upravljanje ljudskim resursima, informacione tehnologije i komunikacije012/539-631marko.savic@pozarevac.rs
Odeljenje za zajedničke poslove012/539-689dzorko@pozarevac.rs
Komunalna policija012/210-899 
Šef odseka za LER, privredu i poljoprivredu012/539-676 
Služba za javne nabavke012/539-741 
Šef sektora za investicije012/539-741 
Šef sektora za budžetske korisnike012/539-625 
Grupa za poslove odbrane i vanredne situacije012/539–657 
Budžetski inspektor012/539-749 
Uslužni centar012/539-761, 012/539-762 
Matična služba012/539-687 
Katastar012/225-482 

 

Javna preduzeća i ustanoveTelefonAdresa/E-mail
JP Toplifikacija012/542-785jpt@toplifikacija.rs
JKP Parking servis012/520-915info@parkingservis.com
JP Ljubičevo012/212-700jpljubicevo@gmail.com
JP Komunlane službe012/555-650komsluzbe@sbb.rs
JP Vodovod i kanalizacija012/555-700office@vodovod012.rs
Centar za socijalni rad012/530-921 
Predškolska ustanova „Ljubica Vrebalov“012/210-308 
Istorijski arhiv012/223-082 
Narodna biblioteka012/221-957 
Narodni muzej012/223-597muzejpo@ptt.rs
Centar za kulturu012/522-481centarpozarevac@gmail.com
Sportski centar012/555-177office@scpozarevac.com
Turistička organizacija012/542-247 
Dom zdravlja012/222-440info@dzpozarevac.rs
Apoteka Požarevac012/523-127 
Gradski ženski hor „Barili“ katalin-tasic@yahoo.com
Galerija „Milena Pavlović Barili“012/224-173 

MZ – PožarevacTelefonSekretar MZ
“Braća Vujović”012/523–556Henc Tatjana
“Bulevar”012/544-056Kostić Nenad
“Burjan”012/223–568Ivanović Smiljka
“Vasa Pelagić”012/225–450Goranović Suzana
“Gornja mala”012/530-392Đorđević Slađana
“Zabela”012/554-874Nikolić Suzana
„Ljubičevo“012/515-197Ivan
“Park”012/522 – 043Manojlović Snežana
“Radna mala”012/550-295Marković Milan
“Sopot”012/213–251Todorović Gordana
“Ćeba”012/523–938Petrović Slaviša
“Čačalica”012/221–322Milenković Žaklina
   

Gradska opština Kostolac

Važni telefoniTelefon
Sekretarijat Gradske opštine Kostolac012/241 – 830
Sekretarijat Gradske opštine Kostolac012/241 – 936
Uprava Gradske opštine Kostolac012/241 – 721
Uslužni centar Gradske opštine Kostolac012/240 – 131
Matična služba012/241 – 505
Služba Zavoda za zapošljavanje012/243 – 383
Inspekcijski poslovi012/240– 131

 

Red br.MESNA ZAJEDNICATelefonIme i prezime šefa mesne kancelarije
1.Beranje587 – 285Stević Tomislav
2.Bare587 – 283Stević Tomislav
3.Batovac574 – 188 
4.Bradarac261 – 230Jesić Milomir
5.Bratinac286 – 125Stanković Danijela
6.Brežane575 – 064 
7.Bubušinac71-00-613Stanković Danijela
8.Dragovac575 – 063Kostić Novica
9.Drmno246 – 151Stojadinović Dejan
10.Dubravica574 – 155 
11.Živica575 – 060Kostić Novica
12.Kasidol587 – 284Lazić Dragan
13.Klenovnik243 – 111Manojlović Slađana
1.Kličevac565 – 048Vasiljević Jasmina
2.Kostolac241-505Jovanović Suzana
3.Lučica566 – 405Miloradović Budimir
4.Maljurevac261- 330Jesić Milomir
5.Nabrđe7286 – 207Maksić Mlađan
6.Ostrovo247 – 201Ćirić Srbijanka
7.Petka249 – 024Ćirić Srbijanka
8.Poljana582 – 161Petrović Zlatan
9.Prugovo556 – 874Petrović Zlatan
10.Rečica565 – 115Vasiljević Jasmina
11.Selo Kostolac248 – 104Milošević Dragana
12.Trnjane286 – 687Mladenović Slaviša
13.Ćirikovac564 – 202Milošević Dragana
Podeli sa drugima: Facebook Twitter