Почетак » Локална самоуправа
 

Важни телефони

Јавна предузећа и установе Месне заједнице Костолац

РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊА:

012 / 539 – 631 Милан Дабић, дипл. економиста, руководилац Одељења за буџет и финансије
012 / 539 – 773 Душанка Беговић, дипл. економиста, руководилац Одељења локалне пореске администрације
012 / 539 – 638 Драгана Живановић, дипл. правник, руководилац Одељења за имовинско-правне послове
012 / 539 – 747 Ивана Перишић, дипл. економиста, руководилац Одељења за коминалне делатности и енергетику
012 / 539 – 677 Милена Несторовић, дипл. правник, руководилац Одељења за друштвене делатности
012 / 539 – 677 Слађана Петрушић, дипл. правник, руководилац Одељења за општу управу
012 / 539 – 618 Небојша Трајковић, дипл. правник, руководилац Одељења за послове органа Града и информационе технологије
012 / 539 – 649 Иван Манојловић, дипл. инж. архитектуре, руководилац Одељења за урбанизам и грађевинске послове
012 / 539 – 678 Марко Савић, дипл. политиколог, руководилац Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине
012 / 539 – 784 Жаклина Јововић, дипл. инж. саобраћаја, руководилац Одељења за инспекцијске послове
012 / 210 – 899 Небојша Лукић, проф. народ. одбране, начелник комуналне полиције

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ СЛУЖБИ:

012 / 539 – 651 Милутин Мрдак, дипл. правник, руководилац Службе за управљање људским ресурсима
012 / 539 – 675 Биљана Кочи, дипл. правник, руководилац Службе за јавне набавке
012 / 539 – 691 Сања Ивковић, дипл. инж. грађевине, руководилац Службе за инвестиције
012 / 539 – 689 Дејан Зорко, дипл. економиста, руководилац Службе за заједничке послове
012 / 539 – 657 Александар Катић, дипл. инж. машинства, руководилац Одељења за ванредне ситуације и послове одбране
012 / 539 – 666 Славица Вукашиновић, дипл. економиста, шеф службе интерне ревизије
012 / 539 – 749 Ратко Микић, дипл. економиста, Буџетски инспектор

РУКОВОДИОЦИ МАЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА:

012 / 539 – 714 Ивана Лазић, дипл. економиста, шеф Одсека за Буџет у Одељењу за буџет и финансије
012 / 539 – 710 Весна Игњатовић, дипл. економиста, шеф Одсека за трезор и рачуноводство у Одељењу за буџет и финансије
012 / 539 – 709 Виолета Стојановић, дипл. економиста, шеф Одсека за финансијску оперативу директних корисника у Одељењу за буџет и финансије
012 / 539 – 697 Јасмина Миленковић, дипл. економиста, шеф Одсека финансијске оперативе индиректних корисника, фондова, дотација, трансфера и контроле и издатака за нефинансијску имовину у Одељењу за буџет и финансије
012 / 539 – 760 Бошко Спасовић, дипл. правник, шеф Одсека за утврђивање и контролу у Одељењу локалне пореске администрације
012 / 539 – 777 Катарина Симонић, дипл. економиста, шеф Одсека наплате у Одељењу локалне пореске администрације
012 / 539 – 648 Милан Лазић, дипл. правник, шеф Одсека за имовинско-правне послове и управљање имовином у Одељењу за имовинско-правне послове
012 / 539 – 786 Тамара Тепшић, дипл. правник, шеф Одсека за послове друштвених делатности у Одељењу за друштвене делатности
012 / 539 – 716 Зоран Ђорђевић, дипл. економиста, шеф Одсека за финансијску подршку породице са децом у Одељењу за друштвене делатности
012 / 539 – 764 Зорица Гњатић, дипл. инж. архитектуре, шеф Одсека за озакоњење објеката у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове
012 / 539 – 743 Војислав Пајић, дипл. инж. архитектуре, шеф Одсека за обједињену процедуру објеката у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове
012 / 539 – 727 Сања Милорадовић, дипл. инж. заш.жив.средине, шеф Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине
012 / 539 – 782 Лепосава Васић, дипл. економиста, шеф Одсека за комуналну инспекцију у Одељењу за инспекцијске послове

РУКОВОДИОЦИ ГРУПА И СЕКТОРА:

012 / 539 – 634 Будимир Милорадовић, дипл. правник, руководилац Групе за послове коришћења површина јавне намене у Одељењу за имовинско-правне послове
012 / 539 – 689 Никола Живковић, дипл. економиста, координатор Групе за послове месних заједница
012 / 539 – 674 Зоран Митић, економски техничар, шеф писарнице у Групи за послове писарнице
Борис Цветковић, инж.електротехнике, руководилац Групе за информационе технологије и комуникације
012 / 539 – 651 Тамара Спасић, дипл. правник, шеф Сектора за послове радних односа
Марко Јаковљевић, дипл. инж. менаџмента, шеф Сектора за послове возног парка, одржавања хигијене и угоститељства

 

Јавна предузећа и установеТелефонАдреса/Е-маил
ЈП Топлификација012/542-785jpt@toplifikacija.rs
ЈКП Паркинг сервис012/520-915info@parkingservis.com
ЈП Љубичево012/212-700jpljubicevo@gmail.com
ЈП Комунлане службе012/555-650komsluzbe@sbb.rs
ЈП Водовод и канализација012/555-700office@vodovod012.rs
Центар за социјални рад012/530-921 
Предшколска установа „Љубица Вребалов“012/210-308 
Историјски архив012/223-082 
Народна библиотека012/221-957 
Народни музеј012/223-597muzejpo@ptt.rs
Центар за културу012/522-481centarpozarevac@gmail.com
Спортски центар012/555-177office@scpozarevac.com
Туристичка организација012/542-247 
Дом здравља012/222-440info@dzpozarevac.rs
Апотека Пожаревац012/523-127 
Градски женски хор „Барили“ katalin-tasic@yahoo.com
Галерија „Милена Павловић Барили“012/224-173 

МЗ – ПожаревацТелефонСекретар МЗ
“Браћа Вујовић”012/523–556Хенц Татјана
“Булевар”012/544-056Костић Ненад
“Бурјан”012/223–568Ивановић Смиљка
“Васа Пелагић”012/225–450Горановић Сузана
“Горња мала”012/530-392Ђорђевић Слађана
“Забела”012/554-874Николић Сузана
„Љубичево“012/515-197Иван
“Парк”012/522 – 043Манојловић Снежана
“Радна мала”012/550-295Марковић Милан
“Сопот”012/213–251Тодоровић Гордана
“Ћеба”012/523–938Петровић Славиша
“Чачалица”012/221–322Миленковић Жаклина
   

Градска општина Костолац

Важни телефониТелефон
Секретаријат Градске општине Костолац012/241 – 830
Секретаријат Градске општине Костолац012/241 – 936
Управа Градске општине Костолац012/241 – 721
Услужни центар Градске општине Костолац012/240 – 131
Матична служба012/241 – 505
Служба Завода за запошљавање012/243 – 383
Инспекцијски послови012/240– 131

 

Ред бр.МЕСНА ЗАЈЕДНИЦАТелефонИме и презиме шефа месне канцеларије
1.Берање587 – 285Стевић Томислав
2.Баре587 – 283Стевић Томислав
3.Батовац574 – 188 
4.Брадарац261 – 230Јесић Миломир
5.Братинац286 – 125Станковић Данијела
6.Брежане575 – 064 
7.Бубушинац71-00-613Станковић Данијела
8.Драговац575 – 063Костић Новица
9.Дрмно246 – 151Стојадиновић Дејан
10.Дубравица574 – 155 
11.Живица575 – 060Костић Новица
12.Касидол587 – 284Лазић Драган
13.Кленовник243 – 111Манојловић Слађана
1.Кличевац565 – 048Васиљевић Јасмина
2.Костолац241-505Јовановић Сузана
3.Лучица566 – 405Милорадовић Будимир
4.Маљуревац261- 330Јесић Миломир
5.Набрђе7286 – 207Максић Млађан
6.Острово247 – 201Ћирић Србијанка
7.Петка249 – 024Ћирић Србијанка
8.Пољана582 – 161Петровић Златан
9.Пругово556 – 874Петровић Златан
10.Речица565 – 115Васиљевић Јасмина
11.Село Костолац248 – 104Милошевић Драгана
12.Трњане286 – 687Младеновић Славиша
13.Ћириковац564 – 202Милошевић Драгана