Početak » Lokalna samouprava
 

Važni telefoni

Javna preduzeća i ustanove Mesne zajednice Kostolac

TelefonE-mail
Gradonačelnik012/539-601bane.spasovic@pozarevac.rs
Zamenik gradonačelnika012/539-607sasa.pavlovic@pozarevac.rs
Predsednik Skupštine grada012/539-606bojan.ilic@pozarevac.rs
Načelnik Gradske uprave012/539-602sbulajic@pozarevac.rs
Sekretar skupštine grada012/539-606mungurjanovic@pozarevac.rs
Pomoćnici gradonačelnika012/539-919, 012/539-631
Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine – načelnik012/539-617mvasic@pozarevac.rs
Odsek za lokalni ekonomski razvoj, investicije i projekte – Šef odseka012/539-676adjordjevic@pozarevac.rs
Odsek za privredu i zaštitu životne sredine – šef odsekamlekic@pozarevac.rs
Odeljenje za finansije i javne nabavke – načelnik odseka012/539-711mdabic@pozarevac.rs
Odsek za budžet – šef odseka012/539-714jpetrovic@pozarevac.rs
Odsek za trezor, finansijsku operativu i računovodstvo – šef odseka012/539-710svukasinovic@pozarevac.rs
Služba za poslove trezora i računovodstva – šef službe012/539-721vignjatovic@pozarevac.rs
Služba za poslove finansijske operative direktnih korisnika  – šef službe012/539-709stojanovic@pozarevac.rs
Služba za poslove finansijske operative indirektnih korisnika – šef službe012/539-695jmilenkovic@pozarevac.rs
Odsek za javne nabavke – šef odseka012/539-681bkoci@pozarevac.rs
Odeljenje za društvene delatnosti – načelnik012/539-677mnestorovic@pozarevac.rs
Odsek za poslove društvenih delatnosti nabavke – šef odseka012/539-677
Odsek za finansijsku podršku porodici sa decom – šef odseka012/539-716zdjordjevic@pozarevac.rs
Odeljenje za imovinsko-pravne, komunalne poslove i saobraćaj – načelnik012/539-638dzivanovic@pozarevac.rs
Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije – načelnik012/539-782onajdanovic@pozarevac.rs
Odsek građevinske, saobraćajne i inspekcije za zaštitu životne sredine012/539–655, 539–658
Odsek komunalne inspekcije012/539-782, 012/539-783, 012/539-696
Odsek za poslove komunalne policije012/210-899
Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove – načelnik012/539-677zmarkovic@pozarevac.rs
Građanska stanja012/213-150
Odsek za poslove protokola i informisanja – šef odseka012/539-673pperencevic@pozarevac.rs
Odeljenje lokalne poreske administracije – načelnik012/539-773dbegovic@pozarevac.rs
Budžetski inspektor012/539-749

066/18-73-80

Grupa za poslove odbrane i vanredne situacije – rukovodilac grupe012/539 657vanredne.situacije@pozarevac.rs
Gradski uslužni centar – šef012/213-150
Odeljenje za usluge centra za socijalni rad u požarevcu – rukovodilac012/214-214

 

Javna preduzeća i ustanoveTelefonAdresa/E-mail
Uslužni centar012/539-761, 012/539-762Moše Pijade 1
Komunalna policija012/210-899dr Voje Dulića 28
komunalnapolicija@pozarevac.rs
Načelnik Odeljenja komunalne policije012/210-899dr Voje Dulića 28
nlukic@pozarevac.rs
Kancelarija za migrante, izbegla i interno raseljena lica012/539-789Sinđelićeva 7
ljdrajic@pozarevac.rs
tmrdak@pozarevac.rs
Kancelarija za mlade012/210-779Stari korzo 34
kancelarijazamladepo@open.telekom.rs

MZ – PožarevacTelefonSekretar MZ
“Braća Vujović”012/523–556Henc Tatjana
“Bulevar”012/544-056Kostić Nenad
“Burjan”012/223–568Ivanović Smiljka
“Vasa Pelagić”012/225–450Goranović Suzana
“Gornja mala”012/530-392Đorđević Slađana
“Zabela”012/554-874Nikolić Suzana
„Ljubičevo“012/515-197
“Park”012/522 – 043Manojlović Snežana
“Radna mala”012/550-295Marković Milan
“Sopot”012/213–251Todorović Gordana
“Ćeba”012/523–938Petrović Slaviša
“Čačalica”012/221–322Milenković Žaklina

Gradska opština Kostolac

Važni telefoniTelefon
Sekretarijat Gradske opštine Kostolac012/241 – 830
Sekretarijat Gradske opštine Kostolac012/241 – 936
Uprava Gradske opštine Kostolac012/241 – 721
Uslužni centar Gradske opštine Kostolac012/240 – 131
Matična služba012/241 – 505
Služba Zavoda za zapošljavanje012/243 – 383

 

Red br.MESNA ZAJEDNICATelefonIme i prezime šefa mesne kancelarije
1.Beranje587 – 285Stević Tomislav
2.Bare587 – 283Stević Tomislav
3.Batovac574 – 188Dinić Dejan
4.Bradarac261 – 230Jesić Milomir
5.Bratinac286 – 125Stanković Danijela
6.Brežane575 – 064Dinić Dejan
7.Bubušinac71-00-613Stanković Danijela
8.Dragovac575 – 063Kostić Novica
9.Drmno246 – 151Stojadinović Dejan
10.Dubravica574 – 155Dinić Dejan
11.Živica575 – 060Kostić Novica
12.Kasidol587 – 284Lazić Dragan
13.Klenovnik243 – 111Manojlović Slađana
1.Kličevac565 – 048Vasiljević Jasmina
2.Kostolac241-505Jovanović Suzana
3.Lučica566 – 405Miloradović Budimir
4.Maljurevac261- 330Jesić Milomir
5.Nabrđe7286 – 207Maksić Mlađan
6.Ostrovo247 – 201Ćirić Srbijanka
7.Petka249 – 024Ćirić Srbijanka
8.Poljana582 – 161Petrović Zlatan
9.Prugovo556 – 874Petrović Zlatan
10.Rečica565 – 115Vasiljević Jasmina
11.Selo Kostolac248 – 104Milošević Dragana
12.Trnjane286 – 687Mladenović Slaviša
13.Ćirikovac564 – 202Milošević Dragana
Podeli sa drugima: Facebook Twitter