Почетак » Локална самоуправа
 

Важни телефони

Јавна предузећа и установе Месне заједнице Костолац

Телефон Е-маил
Градоначелник 012/539-601 bane.spasovic@pozarevac.rs
Заменик градоначелника 012/539-607 sasa.pavlovic@pozarevac.rs
Председник Скупштине града 012/539-606 bojan.ilic@pozarevac.rs
Начелник Градске управе 012/539-602 sbulajic@pozarevac.rs
Секретар скупштине града 012/539-606 mungurjanovic@pozarevac.rs
Помоћници градоначелника 012/539-919, 012/539-631
Одељење за привреду, локални економски развој и заштиту животне средине – начелник 012/539-617 mvasic@pozarevac.rs
Одсек за локални економски развој, инвестиције и пројекте – Шеф одсека 012/539-676 adjordjevic@pozarevac.rs
Одсек за привреду и заштиту животне средине – шеф одсека mlekic@pozarevac.rs
Одељење за финансије и јавне набавке – начелник одсека 012/539-711 mdabic@pozarevac.rs
Одсек за буџет – шеф одсека 012/539-714 jpetrovic@pozarevac.rs
Одсек за трезор, финансијску оперативу и рачуноводство – шеф одсека 012/539-710 svukasinovic@pozarevac.rs
Служба за послове трезора и рачуноводства – шеф службе 012/539-721 vignjatovic@pozarevac.rs
Служба за послове финансијске оперативе директних корисника  – шеф службе 012/539-709 stojanovic@pozarevac.rs
Служба за послове финансијске оперативе индиректних корисника – шеф службе 012/539-695 jmilenkovic@pozarevac.rs
Одсек за јавне набавке – шеф одсека 012/539-681 bkoci@pozarevac.rs
Одељење за друштвене делатности – начелник 012/539-677 mnestorovic@pozarevac.rs
Одсек за послове друштвених делатности набавке – шеф одсека 012/539-677
Одсек за финансијску подршку породици са децом – шеф одсека 012/539-716 zdjordjevic@pozarevac.rs
Одељење за имовинско-правне, комуналне послове и саобраћај – начелник 012/539-638 dzivanovic@pozarevac.rs
Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције – начелник 012/539-782 onajdanovic@pozarevac.rs
Одсек грађевинскe, саобраћајне и инспекције за заштиту животне средине 012/539–655, 539–658
Oдсек комуналне инспекције 012/539-782, 012/539-783, 012/539-696
Oдсек за послове комуналне полиције 012/210-899
Одељење за општу управу и скупштинске послове – начелник 012/539-677 zmarkovic@pozarevac.rs
Грађанска стања 012/213-150
Одсек за послове протокола и информисања – шеф одсека 012/539-673 pperencevic@pozarevac.rs
Одељење локалне пореске администрације – начелник 012/539-773 dbegovic@pozarevac.rs
Буџетски инспектор 012/539-749

066/18-73-80

Група за послове одбране и ванредне ситуације – руководилац групе 012/539 657 vanredne.situacije@pozarevac.rs
Градски услужни центар – шеф 012/213-150
Одељење за услуге центра за социјални рад у пожаревцу – руководилац 012/214-214

 

Јавна предузећа и установе Телефон Адреса/Е-маил
Услужни центар 012/539-761, 012/539-762 Моше Пијаде 1
Комунална полиција 012/210-899 dr Воје Дулића 28
komunalnapolicija@pozarevac.rs
Начелник Одељења комуналне полиције 012/210-899 dr Воје Дулића 28
nlukic@pozarevac.rs
Канцеларија за мигранте, избегла и интерно расељена лица 012/539-789 Синђелићева 7
ljdrajic@pozarevac.rs
tmrdak@pozarevac.rs
Канцеларија за младе 012/210-779 Стари корзо 34
kancelarijazamladepo@open.telekom.rs

МЗ – Пожаревац Телефон Секретар МЗ
“Браћа Вујовић” 012/523–556 Хенц Татјана
“Булевар” 012/544-056 Костић Ненад
“Бурјан” 012/223–568 Ивановић Смиљка
“Васа Пелагић” 012/225–450 Горановић Сузана
“Горња мала” 012/530-392 Ђорђевић Слађана
“Забела” 012/554-874 Николић Сузана
„Љубичево“ 012/515-197
“Парк” 012/522 – 043 Манојловић Снежана
“Радна мала” 012/550-295 Марковић Милан
“Сопот” 012/213–251 Тодоровић Гордана
“Ћеба” 012/523–938 Петровић Славиша
“Чачалица” 012/221–322 Миленковић Жаклина

Градска општина Костолац

Важни телефони Телефон
Секретаријат Градске општине Костолац 012/241 – 830
Секретаријат Градске општине Костолац 012/241 – 936
Управа Градске општине Костолац 012/241 – 721
Услужни центар Градске општине Костолац 012/240 – 131
Матична служба 012/241 – 505
Служба Завода за запошљавање 012/243 – 383

 

Ред бр. МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Телефон Име и презиме шефа месне канцеларије
1. Берање 587 – 285 Стевић Томислав
2. Баре 587 – 283 Стевић Томислав
3. Батовац 574 – 188 Динић Дејан
4. Брадарац 261 – 230 Јесић Миломир
5. Братинац 286 – 125 Станковић Данијела
6. Брежане 575 – 064 Динић Дејан
7. Бубушинац 71-00-613 Станковић Данијела
8. Драговац 575 – 063 Костић Новица
9. Дрмно 246 – 151 Стојадиновић Дејан
10. Дубравица 574 – 155 Динић Дејан
11. Живица 575 – 060 Костић Новица
12. Касидол 587 – 284 Лазић Драган
13. Кленовник 243 – 111 Манојловић Слађана
1. Кличевац 565 – 048 Васиљевић Јасмина
2. Костолац 241-505 Јовановић Сузана
3. Лучица 566 – 405 Милорадовић Будимир
4. Маљуревац 261- 330 Јесић Миломир
5. Набрђе 7286 – 207 Максић Млађан
6. Острово 247 – 201 Ћирић Србијанка
7. Петка 249 – 024 Ћирић Србијанка
8. Пољана 582 – 161 Петровић Златан
9. Пругово 556 – 874 Петровић Златан
10. Речица 565 – 115 Васиљевић Јасмина
11. Село Костолац 248 – 104 Милошевић Драгана
12. Трњане 286 – 687 Младеновић Славиша
13. Ћириковац 564 – 202 Милошевић Драгана
Подели са другима: Facebook Twitter