Početak » Lokalna samouprava
 

Važni telefoni

Javna preduzeća i ustanove Mesne zajednice Kostolac

RUKOVODIOCI ODELjENjA:

012 / 539 – 631 Milan Dabić, dipl. ekonomista, rukovodilac Odeljenja za budžet i finansije
012 / 539 – 773 Dušanka Begović, dipl. ekonomista, rukovodilac Odeljenja lokalne poreske administracije
012 / 539 – 638 Dragana Živanović, dipl. pravnik, rukovodilac Odeljenja za imovinsko-pravne poslove
012 / 539 – 747 Ivana Perišić, dipl. ekonomista, rukovodilac Odeljenja za kominalne delatnosti i energetiku
012 / 539 – 677 Milena Nestorović, dipl. pravnik, rukovodilac Odeljenja za društvene delatnosti
012 / 539 – 677 Slađana Petrušić, dipl. pravnik, rukovodilac Odeljenja za opštu upravu
012 / 539 – 618 Nebojša Trajković, dipl. pravnik, rukovodilac Odeljenja za poslove organa Grada i informacione tehnologije
012 / 539 – 649 Ivan Manojlović, dipl. inž. arhitekture, rukovodilac Odeljenja za urbanizam i građevinske poslove
012 / 539 – 678 Marko Savić, dipl. politikolog, rukovodilac Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
012 / 539 – 784 Žaklina Jovović, dipl. inž. saobraćaja, rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove
012 / 210 – 899 Nebojša Lukić, prof. narod. odbrane, načelnik komunalne policije

RUKOVODIOCI STRUČNIH SLUŽBI:

012 / 539 – 651 Milutin Mrdak, dipl. pravnik, rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima
012 / 539 – 675 Biljana Koči, dipl. pravnik, rukovodilac Službe za javne nabavke
012 / 539 – 691 Sanja Ivković, dipl. inž. građevine, rukovodilac Službe za investicije
012 / 539 – 689 Dejan Zorko, dipl. ekonomista, rukovodilac Službe za zajedničke poslove
012 / 539 – 657 Aleksandar Katić, dipl. inž. mašinstva, rukovodilac Odeljenja za vanredne situacije i poslove odbrane
012 / 539 – 666 Slavica Vukašinović, dipl. ekonomista, šef službe interne revizije
012 / 539 – 749 Ratko Mikić, dipl. ekonomista, Budžetski inspektor

RUKOVODIOCI MANjIH ORGANIZACIONIH JEDINICA:

012 / 539 – 714 Ivana Lazić, dipl. ekonomista, šef Odseka za Budžet u Odeljenju za budžet i finansije
012 / 539 – 710 Vesna Ignjatović, dipl. ekonomista, šef Odseka za trezor i računovodstvo u Odeljenju za budžet i finansije
012 / 539 – 709 Violeta Stojanović, dipl. ekonomista, šef Odseka za finansijsku operativu direktnih korisnika u Odeljenju za budžet i finansije
012 / 539 – 697 Jasmina Milenković, dipl. ekonomista, šef Odseka finansijske operative indirektnih korisnika, fondova, dotacija, transfera i kontrole i izdataka za nefinansijsku imovinu u Odeljenju za budžet i finansije
012 / 539 – 760 Boško Spasović, dipl. pravnik, šef Odseka za utvrđivanje i kontrolu u Odeljenju lokalne poreske administracije
012 / 539 – 777 Katarina Simonić, dipl. ekonomista, šef Odseka naplate u Odeljenju lokalne poreske administracije
012 / 539 – 648 Milan Lazić, dipl. pravnik, šef Odseka za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom u Odeljenju za imovinsko-pravne poslove
012 / 539 – 786 Tamara Tepšić, dipl. pravnik, šef Odseka za poslove društvenih delatnosti u Odeljenju za društvene delatnosti
012 / 539 – 716 Zoran Đorđević, dipl. ekonomista, šef Odseka za finansijsku podršku porodice sa decom u Odeljenju za društvene delatnosti
012 / 539 – 764 Zorica Gnjatić, dipl. inž. arhitekture, šef Odseka za ozakonjenje objekata u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove
012 / 539 – 743 Vojislav Pajić, dipl. inž. arhitekture, šef Odseka za objedinjenu proceduru objekata u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove
012 / 539 – 727 Sanja Miloradović, dipl. inž. zaš.živ.sredine, šef Odseka za poljoprivredu i zaštitu životne sredine
012 / 539 – 782 Leposava Vasić, dipl. ekonomista, šef Odseka za komunalnu inspekciju u Odeljenju za inspekcijske poslove

RUKOVODIOCI GRUPA I SEKTORA:

012 / 539 – 634 Budimir Miloradović, dipl. pravnik, rukovodilac Grupe za poslove korišćenja površina javne namene u Odeljenju za imovinsko-pravne poslove
012 / 539 – 689 Nikola Živković, dipl. ekonomista, koordinator Grupe za poslove mesnih zajednica
012 / 539 – 674 Zoran Mitić, ekonomski tehničar, šef pisarnice u Grupi za poslove pisarnice
Boris Cvetković, inž.elektrotehnike, rukovodilac Grupe za informacione tehnologije i komunikacije
012 / 539 – 651 Tamara Spasić, dipl. pravnik, šef Sektora za poslove radnih odnosa
Marko Jakovljević, dipl. inž. menadžmenta, šef Sektora za poslove voznog parka, održavanja higijene i ugostiteljstva

 

Javna preduzeća i ustanoveTelefonAdresa/E-mail
JP Toplifikacija012/542-785jpt@toplifikacija.rs
JKP Parking servis012/520-915info@parkingservis.com
JP Ljubičevo012/212-700jpljubicevo@gmail.com
JP Komunlane službe012/555-650komsluzbe@sbb.rs
JP Vodovod i kanalizacija012/555-700office@vodovod012.rs
Centar za socijalni rad012/530-921 
Predškolska ustanova „Ljubica Vrebalov“012/210-308 
Istorijski arhiv012/223-082 
Narodna biblioteka012/221-957 
Narodni muzej012/223-597muzejpo@ptt.rs
Centar za kulturu012/522-481centarpozarevac@gmail.com
Sportski centar012/555-177office@scpozarevac.com
Turistička organizacija012/542-247 
Dom zdravlja012/222-440info@dzpozarevac.rs
Apoteka Požarevac012/523-127 
Gradski ženski hor „Barili“ katalin-tasic@yahoo.com
Galerija „Milena Pavlović Barili“012/224-173 

MZ – PožarevacTelefonSekretar MZ
“Braća Vujović”012/523–556Henc Tatjana
“Bulevar”012/544-056Kostić Nenad
“Burjan”012/223–568Ivanović Smiljka
“Vasa Pelagić”012/225–450Goranović Suzana
“Gornja mala”012/530-392Đorđević Slađana
“Zabela”012/554-874Nikolić Suzana
„Ljubičevo“012/515-197Ivan
“Park”012/522 – 043Manojlović Snežana
“Radna mala”012/550-295Marković Milan
“Sopot”012/213–251Todorović Gordana
“Ćeba”012/523–938Petrović Slaviša
“Čačalica”012/221–322Milenković Žaklina
   

Gradska opština Kostolac

Važni telefoniTelefon
Sekretarijat Gradske opštine Kostolac012/241 – 830
Sekretarijat Gradske opštine Kostolac012/241 – 936
Uprava Gradske opštine Kostolac012/241 – 721
Uslužni centar Gradske opštine Kostolac012/240 – 131
Matična služba012/241 – 505
Služba Zavoda za zapošljavanje012/243 – 383
Inspekcijski poslovi012/240– 131

 

Red br.MESNA ZAJEDNICATelefonIme i prezime šefa mesne kancelarije
1.Beranje587 – 285Stević Tomislav
2.Bare587 – 283Stević Tomislav
3.Batovac574 – 188 
4.Bradarac261 – 230Jesić Milomir
5.Bratinac286 – 125Stanković Danijela
6.Brežane575 – 064 
7.Bubušinac71-00-613Stanković Danijela
8.Dragovac575 – 063Kostić Novica
9.Drmno246 – 151Stojadinović Dejan
10.Dubravica574 – 155 
11.Živica575 – 060Kostić Novica
12.Kasidol587 – 284Lazić Dragan
13.Klenovnik243 – 111Manojlović Slađana
1.Kličevac565 – 048Vasiljević Jasmina
2.Kostolac241-505Jovanović Suzana
3.Lučica566 – 405Miloradović Budimir
4.Maljurevac261- 330Jesić Milomir
5.Nabrđe7286 – 207Maksić Mlađan
6.Ostrovo247 – 201Ćirić Srbijanka
7.Petka249 – 024Ćirić Srbijanka
8.Poljana582 – 161Petrović Zlatan
9.Prugovo556 – 874Petrović Zlatan
10.Rečica565 – 115Vasiljević Jasmina
11.Selo Kostolac248 – 104Milošević Dragana
12.Trnjane286 – 687Mladenović Slaviša
13.Ćirikovac564 – 202Milošević Dragana
Podeli sa drugima: Facebook Twitter