Home » Announcements » Public access for planning documents
 

(Srpski) Javni uvid u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 2“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 2“ na životnu sredinu

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14), i članovima od 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/15)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 2“

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NACRTA PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 2“ NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 2“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 2“ na životnu sredinu održaće se od 5. oktobra do 5. novembra 2018. godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, u kancelariji broj 137, u periodu od 10-13 časova, kao i na internet prezentaciji Grada Požarevca https://pozarevac.rs/.

Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Plana generalne regulacije „Požarevac 2“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 2“ na životnu sredinu u pisanoj formi, Gradskoj upravi Grada Požarevca, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, Drinska 2, Požarevac u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 5. novembrom 2018. godine.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u:  četvrtak 18. oktobra 2018. godine, sa početkom u 12 časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska 2, u Požarevcu.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u utorak 13. novembra 2018. godine, sa početkom u 11  časova, u sali broj 11 u zgradi Gradske uprave Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, u Požarevcu. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.

Dokumentacija

Share: Facebook Twitter