‘Локална самоуправа’

Пословник Скупштине Града

...

Скупштина града

Скупштина града је највиши орган града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом града Пожаревца. Скупштина града, у складу са законом: 1) доноси статут града и пословник Скупштине; 2) доноси буџет и завршни рачун града; 3)...

Прва седница локалног парламента уз електронско гласање

Локални парламент заседао је једанаести пут 29.09.2017. год. у овом сазиву, по први пут уз електронско гласање. Овим путем рад Скупштине Града Пожаревца је унапређен и остварују се велике уштеде у буџету када је у питању штампање материјала али се и чува животна средина. ...

Комунална милиција

Начелник комуналне милиције: Никола Урошевић Телефон: 012/ 510-899 Емаил: nurosevic@pozarevac.rs Радно време: радни дан: 07,30 - 22,00   Комунална милиција обавља послове који се односе на:  одржавање комуналног и другог законом уређеног реда на територији...

ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ОДЛУКА О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА  ...

Помоћник градоначелника

Страница у изради...

Одељење за буџет и финансије

Руководилац одељења: Ивана Лазић Тел: 012/539-631 Одељење за буџет и финансије обавља послове који се односе на: припрему и извршење буџета, финансијско планирање, управљање готовинским средствима, контролу расхода, буџетско рачуноводство, вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом...

Одељење локалне пореске администрације

Руководилац одељења: Бошко Спасовић e-mail: bspasovic(@)pozarevac.rs Тел: 012/539-760 Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на: послове локалне пореске администрације, утврђивања изворних прихода Града, послове вођења књиговодства изворних прихода Града, послове канцеларијске и теренске контроле и наплате изворних прихода Града, ...